Positionering Cibap Next | Ontketen jouw creativiteit


Cibap Next
Positionering

Wat
Een initiatief vanuit Cibap, vakschool voor verbeelding: vraaggestuurd leren, gericht op het ontwikkelen van nieuwe creativiteit.

Wie
Professionals in het mkb en de creatieve sector

Waarom
Creativiteit wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Onze snel veranderende wereld vraagt meer en meer om werknemers met sociale, communicatieve, creatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen.


Diensten 
Visie en strategie, merkidentiteit, visuele identiteit, copywriting, huisstijlontwikkeling, webdesign​​​​​​​

Credits 
Peter Pranger (technische realisatie website)Hoe blijf je als ondernemer en professional lenig en flexibel in denken en doen? Hoe kan nieuwe creativiteit helpen bij innovatie van nieuwe producten en diensten?

Om die switch te maken is creativiteit het onmisbare ingrediënt. Dé superskill van ondernemers die straks het verschil maken. Het is de missie van Cibap Next om die creativiteit te ontketenen. 

Samen met een projectteam van Cibap hebben we richting gegeven aan deze strategie en positionering en ontwikkelden we een concept dat recht doet aan deze identiteit. Cibap Next claimt het domein ‘nieuwe creativiteit’ en gebruikt het om de markt op te schudden.  
X als symbool voor een leven lang ontwikkelen

De X in het woord Next staat symbool voor een leven lang ontwikkelen. Het uitzoomen van de X
staat symbool voor nieuwe perspectieven en inzichten opdoen. Het inzoomen van de X staat
gelijk aan het toespitsen op jezelf, je organisatie of welk probleem je ook wilt oplossen met creativiteit. 
De kruisende lijnen van de X verbeelden zowel de focus als de kruisbestuiving binnen het programma van 
Cibap Next. De herkenbare X-vorm wordt in alle uitingen doorgevoerd en zorgt voor visuele verbinding. 
Om de lancering van Cibap Next extra kracht bij te zetten is er een koppeling gemaakt met 
bekende ambassadeurs uit de regio. De lancering bestond uit een inspirerend programma 
met verhalen van ambassadeurs, creatieve professionals en zogeheten inspiratiesessies. 
Met als rode draad: het toepassen van nieuwe creativiteit in de praktijk.
Positionering Cibap Next | Ontketen jouw creativiteit
128
2k
10
Published:
Multiple Owners
Amy Besten

Positionering Cibap Next | Ontketen jouw creativiteit

Hoe blijf je als ondernemer en professional lenig en flexibel in denken en doen? Hoe kan nieuwe creativiteit helpen bij innovatie van nieuwe prod Read More
128
2k
10
Published: