Duong Dao's profile

GAMES | AOV - Key visual

Campaign & events - Key visual design direction
All key visuals below are created for DAU (daily active users), Community event, Launching event, Esports championship, new game mode or update new beta version of AOV. Key visual works as guidelines or visual references for campaign, it helps to see ideas, elements, fonts and color theme will be used in all the campaign ads & designs.​​​​​​​
DAILY ACTIVE USER EVENT: Moba day - 1/5 Fight as one
DAILY ACTIVE USER EVENT: 31/10 5 năm rồi - Ai cũng Liên Quân thôi
LUNAR NEW YEAR EVENT: Đón Tết Liên Quân (#dontetlienquan)
BETA UPDATE: The dragon kingdom
DAILY ACTIVE USER EVENT:  01/11 Sinh nhật qùa free - Liên Quân đi!
DAILY ACTIVE USER EVENT: Từ 02/12 Biến thần tướng - Chiến Liên Quân
DAILY ACTIVE USER EVENT:  2/9 Ăn học hết sức - Ăn hành thả ga
DAILY ACTIVE USER EVENT: 26/7 Chơi game - Xem Giải - Hốt Quà
DAILY ACTIVE USER EVENT:  15/12 Tán tướng Liên Quân - Free quà suốt tuần
DAILY ACTIVE USER EVENT: AOV International Championship - Khẳng định số 1 thế giới
MARKETING EVENT:  Liên Quân chung tay - Đánh bay Côvít
 COMMUNITY EVENT: Hỗ trợ cộng đồng - Giải đấu - Offline
BETA UPDATE: Phiên bản Cờ Liên Quân - Ma pháp nghị viện
BETA UPDATE: Phiên bản Cờ Liên Quân - Biệt đội ánh sáng
BETA UPDATE: Phiên bản Cờ Liên Quân (Carano chess)​
BETA UPDATE: Chiến trường 3.0 - Liên Quân thời đại mới​​​​​​​
BETA UPDATE: Cấu hinh êm - Dung lượng mềm
 COMMUNITY ESPORTS: FPT Esports championship 2019 TYPE: Key visual
COMPANY: Garena
GAME: Arena of Valor (Liên Quân Mobile)
ART DIRECTION: Duong Dao
EMAIL: duyduongdao@gmail.com
FOLLOW ME:  Dribbble   |   Instagram   |   Facebook   |   Linkedin

Thanks for watching!GAMES | AOV - Key visual
Published:

Owner

GAMES | AOV - Key visual

Published: