• Add to Collection
  • About

    About

    Voor een vrij open opdracht verzon ik een manier om de "verheid" uit de overheid te halen.
    Published:
O: Een crowdsourcing systeem voor de overheid
Hoe haal je de verheid uit overheid..Maak aan de hand van een thema een nieuwe media uiting. Bijvoorbeeld een website of (web)app. Als thema heb ik Crisis/de Overheid gekozen. Tijdens een crisis moeten er veel beslissingen genomen worden buiten het regeerakkoord. De burger heeft hierdoor dus geen inspraak op hele belangrijke beslissingen. 

Hoe kunnen we politici meer inzicht geven in wat het volk wil en tegelijk de betrokkenheid van de burgers vergroten door ze meer inspraak te geven. Ik dacht aan een crowdsourcing systeem. Dit systeem zou ook kunnen dienen voor interne beslissingen van een politieke partij.

Het doel van zo'n systeem: De verheid uit overheid halen.
Door dit letterlijk te nemen, kwam ik uit op de naam: O
O is een centrum, een verzamelplaats, van een hoop meningen, visies en ideeën die op een heldere manier worden vertaald naar in- en overzichtelijke informatie. 
Proces
De politiek is voor veel mensen een ‘ver van mijn bed show’Naar mijn idee is het gemis aan betrokkenheid van politici voor veel mensen de aanleiding waarom ze weinig vertrouwen hebben. Hoe kun je die betrokkenheid vergroten?
Politiek is nu (vooral) éénrichtingsverkeer. Wat wordt er mogelijk als je met alle beschikbare techniek een platform kunt creeëren tussen Burger (links) en Politici (rechts).
Waar dient dit platform dan voor? Voor het delen van veel informatie die nu al op verschillende websites voorhanden is, (zoals ongebruiksvriendelijke websites als die van de Tweede kamer).
Stemmingen zouden alsvolgt kunnen verlopen:
Partijprogramma's: Tussen mensen binnen de politiek(e partij)Burger initiatieven: Eén burger heeft een initiatief. Bij 40.000 stemmen wordt dit behandeld in de Tweede kamer.Stemmingen & peilingen: Een tweede kamer lid kan op ieder moment een peiling doen of om een stemming vragen om een globale peiling te krijgen van hoe het volk denkt over zijn voorstel of discussiepunt in een debat.
Het doel? Meer betrokkenheid: De "verheid" uit de overheid halen. Logisch dat de naam die overblijft: O is.
O is een centrum, een verzamelplaats, van een hoop meningen, visies en ideeën die op een heldere manier worden vertaald naar in- en overzichtelijke informatie.
Binnen een geavanceerd Web 2.0 systeem bestaan drie partijen. Op het overzicht is zichtbaar, wat ze kunnen en mogen doen binnen hun eigen omgeving.
Omdat de website voor een groot publiek is vind ik het erg belangrijk dat iedereen de website kan benaderen met verschillende media. Daarnaast wilde ik voorkomen dat iemand het gevoel zou hebben bij gebruik van een ander medium op een "aangepaste" site te zijn beland. Soms kun je op mobiele websites namelijk minder als op desktop sites.Omdat alle kamerleden recent van een tablet zijn voorzien kan dit systeem hun werk en dagelijks gebruik vergemakkelijken en ondersteunen. Dit systeem is zo ontworpen dat de beeldopmaak en de navigatie automatisch aangepast wordt aan de mogelijkheden van het apparaat dat wordt gebruikt. Hoe dit werkt in de praktijk kun je hieronder zien.
Een telefoon navigeert per kolom (zoals veel iPhone apps dat nu al doen). Hierboven een voorbeeld met vier kolommen. Elke kolom heeft een andere achtergrondkleur.
Op een tablet worden twee kolommen naast elkaar getoond. Als een kolom wordt geselecteerd schuift de hele pagina één kolom op. Op bovenstaande tablet versie zijn dezelfde 4 voorbeeldkolommen zichtbaar. Aan de kleur van de ‘boekenlegger’ kun je zien welke pagina is geselcteerd.
Op een desktop of laptop worden zoveelkolommen getoond als er op het scherm passen. Bij gebruik van een kleiner browservensterzijn dus minder kolommen zichtbaar. Door deze toepassing is de site duidelijkleesbaar op zowel kleine schermen (zoals bij netbooks) als op grote schermen (zoalsbij desktop computers).
Op bovenstaand voorbeeld istevens zichtbaar hoe een stemming voor de burger werkt. 

Daaronder wordt getoond hoe diestemming er aan de kant van de politici vervolgens uit zou kunnen zien.
Dan zijn er nog de leden van de politieke partijen. Als gebruiker hebben zij grotendeels dezelfde mogelijkheden als een burger. Daarnaast kunnen zij ook een nieuwe (interne) partij stemming aanmaken. Deze is dan alleen zichtbaar voor mede-partijleden.
Een overzicht van een aantal pagina's van de drie niveau's in de website. VLNR: De Burger (Oranje), Het politieke partijlid (Blauw) en de Politici (Paars)