• Add to Collection
  • About

    About

    Een huisstijl voor de stichting Hedendaagse Improviserende Musici te Middelburg
    Published:
Huisstijl Stichting Hedendaagse Improviserende Musici
Proces
Wat ik interessant vond in m'n onderzoek is dat Zeeland zelf al een beetje een geïmproviseerde vorm heeft doordat het door invloed van het water is ontstaan. Hierboven schetsjes van Zeeland van het jaar 800 tot het jaar 2011
Als je die vormen over elkaar heen legt krijg je een hele interessante compositie.
Dat zelfde kenmerk zocht ik in de typografie. Een handschrift waarbij ik HIM steeds sneller ga schrijven, totdat het onleesbaar is eindigend in  allemaal golfjes, wederom een mooie referentie naar Zeeland.
Een golvende baseline grid. Op A4 is de tekst amper deinend bij de licht golvende baseline (bovenin). Maar als je het van een afstandje bekijkt valt de golving wel op. Uit praktisch oogpunt en door het dichtlopen van spatiëring heb ik dit idee weggelaten en naar andere mogelijkheden gezocht om dit tot uiting te laten komen.
Wit op zwart ziet het er gelikt uit, maar mist naar mijn mening nog de link met improvisatie.
Onderzoek naar layout
Uit de specificaties van het briefpapier bleek dat er veel tekst op zou komen. Daarom heb ik gekozen om de belangrijkste informatie aan de voorzijde neer te zetten en de minder belangrijke informatie (die enkel nodig zijn uit specifieke interesse, of bij een factuur) zoals de bankgegevens en de verklarende tekst over Stichting HIM aan de achterzijde.
De tweede golf van het beeldmerk loopt door de vouw heen. Op de envelop loopt de eerste golf ook over de vouw heen van de voor naar achterzijde. Aan de binnenzijde is een dun golfpatroon zichtbaar.
Ook op de visitekaartjes moest veel tekst komen. ook hier heb ik een scheiding gemaakt tussen "Wie en waar" Stichting HIM is, aan de voorzijde en "Wat" Stichting HIM doet aan de binnenzijde.

Verder vond ik het thema improvisatie op een subtiele manier terugkomen door een scheurtje aan de onderzijde. Het visitekaartje wordt 20mm langer gedrukt en wordt door de persoon afgescheurd voor het afgeven. Hierdoor is elk visitekaartje uniek.
Het idee van gescheurd papier heb ik terug laten komen in de affiches door gescheurde vellen over elkaar heen te leggen en de restvorm te gebruiken als masker voor de afbeeldingen. (Zie hieronder)
Een aantal ideeën voor het affiche
De uitwerking op A1. 
Een ideaal affiche om te zeefdrukken. Dus "stay tuned" voor het affiche als zeefdruk.