• Add to Collection
  • About

    About

    Maak een affiche wat dichter bij de term 4D als 3D zit met behulp van één geometrische vorm als startpunt.
    Published:
De veelzijdigheid van de driehoek
Als ontwerper lijkt het soms dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden. We kunnen schalen (vergroten en verkleinen), draaien, spiegelen en verplaatsen en we werken vaak binnen een grid. Toch kunnen we binnen deze kaders ongelooflijk veel doen. De opdracht was: Ontwerp een affiche waarin je enkel basisvormen gebruikt. Maak er vervolgens een 3D affiche van. Transformeer het tot slot in een 4D affiche. Wat is 4D? Dat was aan ons om te interpreteren, in ieder geval iets dat méér was dan enkel een communicatiemiddel.


Eindproduct: Klik hier voor de animatie

Screenshots uit de animatie
Proces
Mijn startvorm: Een driehoek. Al na enkele verplaatsingen zie ik nieuwe vormen ontstaan vanuit de driehoek en kijk ik of die sub-vormen mij kunnen inspireren om weer opnieuw een verbinding te maken met de driehoek.
Een kleurrijke compositie, waarin door de overlappingen nieuwe kleuren en vormen ontstaan. De basis bestaat uit 6 vormen die afgeleid zijn van de driehoek. In totaal zijn 7 basis vormen gebruikt.
Met "blends" ga ikkijken naar de tussenvormen... 
Het resultaat kan zelf ook alstussenvorm fungeren.
En dat geldt ook weer voor devorm die daaruit voortkomt.
Het meest gefascineerd ben ik door de hoeveelheid en diversiteit van tussenvormen en hoe hiermee, de basisvormen weer gevuld kunnen worden.
Een oneindige variatie in compositie is zo mogelijk. De vormen zijn in elkaar herkenbaar. Als je blijft inzoomen kun je van links naar rechts alle vormen zien.
Tijdens dit proces heb ik dit uiteindelijkgeconstrueerd tot een voortdurend veranderende animatie. Wegens tijdsgebrek washet jammergenoeg niet meer mogelijk om de ontwikkelde typografie in de animatieop te nemen.

Klik hier voor de animatie
(Laden kan even duren, indien geladen, op het zwarte scherm klikken om te starten)