Poli-örtü: 
Kadıköy ve çevresi sokakta yaşayan kişinin konforu düşünülmeden yapılmış bir çok kentsel alana sahiptir. Özellikle yaz aylarında, bu sorun, gölge ihtiyacı da dahil olmak üzere farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır.Kentliler direk güneşe mâruz bırakılmaktadır ve onlara yeterince yarı açık dinlenme alanları sağlanamamaktadır.. Bu yüzden verilen alanın üzerine bir gölgelik yapmayı öneriyoruz.
Kadıköy her zaman etnik ve politik çeşitliliğe sahip olmuştur ve güzelliğini kucaklayıcı, çok kültürlü yapısına borçludur. Bizim projemiz, bu çeşitliliği gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktadır. Bunun için Kadıköy sokaklarının birçok yerinde gördüğümüz parti ve protesto flamalarını üst örtünün yapı taşları olarak kullanmayı öneriyoruz. Belediye seçimleri sonrasında ihtiyacımızdan fazla flama ortaya çıkacaktır.
Söylemlerinde ayrışan, bir araya gelemeyen düşünceleri bir renk düzenlemesi ile bir araya getirmeyi öneriyoruz. Türkiye politik gündeminden kaybolan harmoniyi, estetik bir uyum biçiminde geri getirmeyi teklif ediyoruz. Bizce, demokrasi farklı görüşlerin bir arada ve harmoni ile var olmalarıdır.

Kentin Hafızası ve Yaratıcı Gücü:
Kadıköy, İstanbul’un politik açıdan en aktif yerlerindendir. Meydan ve Söğütlüçeşme Caddesi son yıllarda birçok gösteriye sahne olmuştur. Geçen sene içerisinde yapılan Gazdanadam festivali ve Kürtaj hakları protestoları bunlara örnek olarak verilebilir. Kadıköy’ün politik hareketliliği projemize zemin oluşturmaktadır.
Parti ve gösteri bayraklarını, politik anlamlarını göz ardı ederek sadece estetik kaygılarla bir araya getirdiğimiz zaman ilginç ve ironik gruplanmalar gözlenmektedir. Türk politikası özellikle Gezi olaylarından sonra hareketli ve ilginç gelişmelere açık hale gelmiştir. Yeni şeyler yaratmak için elimizde olanları farklı kombinasyonlarda bir araya getirmek, tasarımcıların her zaman kullandıkları bir yöntem olmuştur. Kentlerin yaratıcı gücü de farklılıkları yan yana koymasından gelmektedir. Ancak Poli-Örtü bir önerimde bulunmamaktadır. Zaten kentlilerin yaratıcılığının tasarımcılardan çok daha çeşitli olduğunu Gezi sürecince takip ettik.
“Daha Hızlı, Daha Hafif, Daha Ucuz”:
Project for Public Spaces tarafından Eric Reynolds’dan ödünç alınmış olan tasarım prensibi “Quicker, Lighter, Cheaper” şehrin sosyal mekanlarını çeşitli kullanımlara açacak ve rahat ortamlar yaratacak geçici ve hafif mobilyalar, kiosklar, sanat objeleri ve strüktürlerin yerleşimini destekliyor ve bu küçük bütçeli  ve geçici müdahalelerle şehir yaşamında hatırı sayılır ve kalıcı değişiklikler yaratmayı öneriyor. Müdahalelerin kaldırıldığı zaman kentte hiç bir iz bırakılmamasını öneriyor.
İstanbul’da kentsel mekan tasarımının belediyeler tarafından çok kaba müdahalelerle yapıldığına inanıyoruz ve “daha hızlı, daha hafif, daha ucuz” tasarım yaklaşımını İstanbul’a taşımak istiyoruz. Bu anlayış ile tasarlanan objeler, kentsel mekanın geçiciliğinden beslenmektedir. Kalıcı ve ağır bir strüktür ile zaten kalabalık yerleri boğmaktan ve insanları tasarımcı kararlarına mahkum etmektense çok daha zarif ve hafif bir müdahale örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üst örtü yere kadar uzanmamaktadır. Proje alanı çevresindeki görüş açıklığını ve kullanımı  etkilememek için bu önlem alınmıştır. Örtü yeni bir strüktüre ihtiyaç duymaksızın, var olan elektrik direklerini, yapı cephelerini ve peyzaj elemanlarını kullanarak yükselmektedir.
Poli Shade
5
854
1
Published:

Poli Shade

Kadıköy ve çevresi sokakta yaşayan kişinin konforu düşünülmeden yapılmış bir çok kentsel alana sahiptir. Özellikle yaz aylarında, bu sorun, gölge Read More
5
854
1
Published: