Van İpekyolu Belediye Merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile İnkılap 2. Sokak arasında kalan parselde, büyük ölçekli bir eğitim yapısı ile alçak bir depolama alanı arasında kalmaktadır. İki yapı da, dışarıya kapaldır ve arazinin iki tarafı duvarlarla çevrilmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak caddesi, İpekyolu belediyesinin önemli kentsel akslarından birini oluşturuken, İnkilap 2. sokak yüksek katlı konut yapılarınca tanımlanmıştır.
Van İpekyolu Belediye Merkezi, arazi verileri doğrultusunda kuzey güney ekseninde kurgulanmıştır. Yapı, park alanının devamı olarak çalışan bir kamusal orta avlu etrafında çözülmüştür. İşlevsel açıdan kamusal orta avlu ile ayrışan birimler, üç kat yükselen bir kütle içinde arazinin kuzeyine yerleştirilmiştir.  Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde hali hazırda yüksek katlı yapılar bulunmakta ve yükselen kütlenin bu kent cephesini tamamlaması amaçlanmıştır. Konut yerleşimleri ile karşılıklı olan güney cephesinde ise, yapı daha alçak tutulmuştur.

Yerel yönetim merkezinin önünde yer alan park alanı, giriş kotu ile birlikte bir kat aşağıya alınarak yapının yüksekliği azaltılmış, bu sayede yerel yönetim yapısının anıtsallığı azaltılmış ve komşu parseldeki öğretim yapısının güneşlenme durumu korunmuştur. İnsan ölçeğine indirgenen yapı belediyenin ulaşılabilir bir kurum olduğunu vurgulamıştır. Aşağıya çekilen giriş katına uzanan topoğrafya, korunaklı ve dinamik bir kamusal mekan oluşturmuştur.
Yerel yönetimin karar alma mekanizmasının kalbi olan belediye meclisi, arazinin merkezine yerleştirilmiş ve kent mekanı ile sürekli görsel iletişimi sağlanmıştır. Tasarımın önceliği, halk ve yerel yönetim arasında hem fiziksel, hem de sosyal olarak yakınlık kurmaktır. Bu nedenle yapı halk ve belediye arasındaki diyaloğu desteklemek amacı ile, belediye ve halkın paylaştığı mekanlar etrafında tasarlanmıştır. Bu mekanların en önemlisi, yapının sosyal ve dolaşım çekirdeğini oluşturan kapalı orta avlu mekanıdır. Park alanının devamı olarak tasarlanan bu mekan, belediye birimleri ile halkın buluştuğu; belediyenin halkı, içeriye davet ettiği bir kamusal mekandır.
Demokratik mekanlar, eşitlik prensibiyle, farklılıkları destekleyen birliktelikler sağlar. Bunu sağlamak için; kadın, çocuk ve yaşlıların da kullanma alışkanlığı edindiği; güvenlik ve huzur hissi veren kentsel mekanlar yaratmak öncelikli hedef olmalıdır. Güvenlik algısını arttıran en temel unsurlardan biri mekanın görülebilirliğidir. Yapı içi ve çevresindeki kamusal alanlar bu amaçla; sokak kotundan, yapı içerisinden ve farklı kotlar arasında bir çok noktadan görülebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Saydamlık ve karşılıklı görülebilirlik üzerinden kentle kurulan ilişki, çift cephe sisteminin katmanları ile yaratılan farklı şeffaflık ve yansıtıcılık seviyeleri arasındaki geçişlerle çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitlilik sayesinde, yapı, tekil ve iri bir kütle olarak değil, dinamik ve değişken yapıda, modüle edilmiş; ve içinde barındırdığı mekan çeşitliliğini dışa vuran bir bütün olarak algılanmaktadır. Böylece, kentli ile daha samimi bir ilişki kurularak, davetkar ve ilgi uyandıran bir etki yaratılmaktadır.        
 
Çukur meydanın, sokak kotunun altına çekilmesindeki amaç, yarı açık bir alan olarak kurgulanan bu mekanı hem çevresel etmenlerden korumak; hem de mekanı kullanan kentliyi saran, güvenli ve huzurlu bir ortam yaratmaktır. Ayrıca bu sayede yapının büyük bir kısmı tek katlı olarak algılanmakta; böylece yerel yönetimin kentliyle kurduğu ilişki güçlendirilmekte, mesafeli bir duruştan kaçınılmaktadır. Buna ek olarak yapıya komşu olan okul binasının aldığı gün ışığı, en az şekilde kesilmektedir. 
Park alanı ve giriş kotu aşağıya çekilirken, topoğrafyaya yapılan müdahale ile oluşan çukur meydanın eğimli olması; bu mekanın forum, konser vb. açık alan etkinlikleri için de elverişli olmasını sağlamaktadır.
Meydanın yarı kapalı olması, huzurlu bir ortam yaratılmasını desteklerken, topoğrafyada sağlanan hareketlilik ile de mekana dinamizm katmak hedeflenmiştir. 
Çukur meydan ve bir alt kottaki orta avlu arasında kurulan görsel ilişki ile iki kamusal alan arasındaki süreklilik güçlendirilmiştir. 
Geometrik kurgusu ve çevre etmenlerinden korunmuş olması sayesinde, çukur meydanın sene içerisinde olabildiğince uzun sürelerde ve farklı işlevlerde kullanılması amaçlanmıştır.
Yapı, orta avlulu bir şema ile tasarlanmıştır. Orta avlu, yapının sosyal ve dolaşım çekirdeğini oluşturmakta; yerel yönetim merkezi, bu mekan ile kentlilere yıl boyunca kullanabilecekleri bir sosyal alan sunmaktadır. Orta avlu iki kotta kurgulanmıştır. Üst kot, zemin kat seviyesinde halkın sıkça ihtiyaç duyduğu ve öncelikli işlevleri içerirken; alt kot, kent kütüphanesi, kafe ve çok amaçlı salon gibi avluyu canlı ve aktif tutacak mekanları barındırır. İki kot arasında geçiş sağlayan merdivenler, forum alanı ve dinlenme alanı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Merdiven amfi, kafe ve kent kütüphanesine yakın olacak şekilde konumlandırılarak bu işlevler orta mekana çekilmiş ve orta avlu yaşayan bir mekan olarak kurgulanmıştır.
 
Arazinin zorunlulukları gereği yapı kuzey güney ekseninde kurgulanmıştır. Yapının kamusal alanlarının güneşlenme durumlarının etkilenmemesi için çok katlı kütle arazinin kuzeyine yerleştirilmiştir. Geçirgen çatı ile örtülmüş orta avlu ile; yapının merkezinde, iklimlendirilmiş ve senenin tüm aylarında rahatlıkla kullanılacak bir alan oluşturulmuştur. Analizler, bu alanın merkezindeki yüksek seviyede gün ışığı alan bölgeleri göstermektedir. Bu alanlar iç mekanda konumlandırılan ağaçlar ile korunmuştur. Yapı alçak tutularak arkadaki okul yapısının aydınlanması da minimum şekilde engellenmiştir. Yapının yükselen kütlesi arazinin kuzey sınırına yerleştirilerek orta avlunun güneşlenme durumu maksimize edilmiştir.
CEPHE TASARIMI VE ŞEFFAFLIK
Cephe sistemi, yerel yönetim merkezinin şeffaflığını vurgulamak ve yönetim binalarının kütlesel etkisini hafifletmek üzere tasarlanmıştır.
Grafik uygulamalı ve farklı özelliklerdeki cepheler üst üste getirilierek değişken geçirgenlikler sağlanmıştır. 
Opak yüzeylere ihtiyaç duyulan alanlarda brüt beton uygulaması üzerine ikinci cidar devam ettirilmiştir. Bu uygulama, ağır ve tekdüze olarak algılanabilecek beton cepheye yansıtıcılık ve derinlik kazandırarak yeni bir etki yaratmıştır.
Farklı güneş ve bakış açılarına göre, cidarların görülebilirliği değişmekte ve yapıya, zaman dilimleri arasında değişen, dinamik bir görsellik kazandırmaktadır. 
Dış cidar, beyaz dikey bantlarla bölünerek hareketlendirilmiş ve yapıyı daha küçük bir ölçekte algılama imkanı kazandırılmıştır.
Çift cidar uygulaması, Van gibi sert hava koşulları olan bölgelerde iç mekan konforunun sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Municipal HQ
5
367
0
Published:

Municipal HQ

Van Belediye Hizmet Binası, Yarışma Projesi

5
367
0
Published:

Creative Fields