Toplist Coin's profile
Phân biệt IDO – IEO – ICO
IDO là một thuật ngữ được viết tắt bởi Initial DEX Offering. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là một phân phối coin có mặt đầu tiên trên sàn DEX.
DEX được viết tắt của Decentralized Exchange được gọi là sản giao dịch phi tập trung.
Initial DEX Offering là một trong những mô hình được thừa kế của các phương pháp gây quỹ tiền điện tử khác hoàn toàn với IEO và ICO.
IDO là khi có một dự án phát hành Token qua một sàn giao dịch thanh toán bằng phi tập trung, thì IDO sẽ đồng thời sẽ quản lý các sự kiện gây quỹ thay mặt cho các thành viên trong dự án đó.
Với những nhà đầu tư IDO, thì người mua có thể nắm giữ token của các dự án tiềm năng. token có thể tăng giá rất nhiều lần sau mỗi lần mở bán, mang lại lợi nhuận vô cùng lớn cho các nhà đầu tư.
Phân biệt IDO – IEO – ICO
0
6
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

Phân biệt IDO – IEO – ICO

0
6
0
Published: