Toplist Coin's profile
TOP coin chuẩn bị lên sàn
Theo đúng dữ liệu liên quan đến các nền tảng Yield Farming từ CoinMarketcap tính đến ngày 02/11. Pancake Swap hiện đang đứng thứ 7 xét về tổng giá trị được khóa trên nền tảng Pancake Swap đang là ứng dụng đứng đầu về volume cũng như số lượng user trên mạng lưới Binance Smart Chain.
Với danh xưng là nền tảng Yield Farming cũng như nền tảng tạo thị trường tự động (AMM) đầu tiên trên Binance Smart Chain, đây có thể sẽ mục tiêu trong dài hạn mà Pancake Swap muốn phát triển trong tương lai.
Xem thêm những social toplistcoin:
​​​​​​​

TOP coin chuẩn bị lên sàn
0
4
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

TOP coin chuẩn bị lên sàn

0
4
0
Published: