Cars Kuiperij's profile

Digitale landschap verrijking

Het ontwerpen van een digitale landschap verrijking.

De klantvraag: Hoe kan communicatie technologie bijdragen aan het gevoel van samenzijn zonder fysieke aanwezigheid? 
Semester: Interactions Beyond Screens
Onderwijsinstelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Tijdsduur: 15-06-2021 tot 21-06-2021
Mijn rol: Interaction designer
Inleiding
Tijdens dit project heb ik samen met vier medestudenten gewerkt aan een digitale landschap verrijking voor Park Lingezegen. De aanleiding voor dit project was de stelling van Ruth Rettie dat het gevoel van samenzijn naast fysieke aanwezigheid ook ontstaat door verbondenheid. Verbondenheid is een emotionele ervaring, opgeroepen door, maar onafhankelijk van de aanwezigheid van de ander (Rettie, 2008).
Figure 1: Bewustzijn in relatie tot sociale nabijheid en verbondenheid, uit Rettie, 2008 Connectedness, Social Presence and Awareness.
Analyse
Om kansen of problemen te ontdekken met betrekking tot de verbondenheid tussen bezoekers in Park Lingezegen, heb ik samen met een groepsgenoot een observatie uitgevoerd en interviews afgenomen. Daaruit leerden wij dat de bezetting van het park in de ochtend en avond (voor/ na de warmte) het hoogst is. Het is een kans om de bezoekers uit deze twee tijdsloten verbondenheid te laten ervaren. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen we de wandelbelevenis in De Park (onderdeel van park Lingezegen) verrijken door de wandelaar verbintenis te laten voelen met fysiek-afwezige bezoekers uit andere dag- en park delen?
Oplossingsrichtingen onderzoeken
Middels de build to design methode heb ik verschillende oplossingsrichtingen verkend en ontdekte ik dat door het draaien van de zon, slagschaduw rond een object beweegt. Wanneer de slagschaduw van een object vast gezet wordt, is het tijdstip van de momentopname af te lezen. Dit idee is gecombineerd met het idee van een groepsgenoot, waarbij bezoekers iets in een persoonlijke bubbel kunnen stoppen voor een volgende bezoeker.
1. De zonnewijzer/ pomp, 2. Bezoekers pompt zijn bubbel op, 3. door het aflezen van de zonnewijzer is het zichtbaar wanneer de bezoeker een bubbel heeft achtergelaten. 
Eerste iteratie
Bij het definiëren wat bezoekers in hun persoonlijke bubbel achter kunnen laten voor een volgende bezoeker, ontdekte ik dat het oppompen van de bubbel geluid maakt. Wanneer zij de bubbel ritmisch oppompen zou de beat naar een volgende bezoeker gecommuniceerd kunnen worden. 
Door in een eerder gemaakte bubbel te gaan staan, hoort de bezoeker het ritme waarmee de bubbel is opgeblazen.
Testen en expert review
Uit de verschillende testen en een expert review kwam naar voren dat de oplossing te complex was en de beeldschermen/ projectoren die vereist waren om de bubbels te visualiseren in mindere mate geschikt zijn voor buitenruimtes. Een zonnewijzer speelt al veel meer in op die context van het park en legt de verbinding tussen de verschillende tijden. Daarom is de zonnewijzer leidend geworden bij het versimpelen van de oplossing.
Tweede iteratie (versimpelen)
De zonnewijzer wordt hoger dan de originele pomp zodat die meer licht vangt voor een grotere schaduw. Bezoekers kunnen een pedaal dat onderaan de zonnewijzer bevestigd
zit intrappen om beats te maken. Door de persoonlijke bubbels te vervangen voor paaltjes, wordt de oplossing minder complex en robuuster. De paaltjes dienen als uurmarkeringen, waarin gemaakte beats worden opgeslagen. Door de uurmarkeringen in te trappen zijn eerder gemaakte beats terug te luisteren.
Een visualisatie van de versimpelde oplossing. 
De oplossing
Een muzikale paal, waar bezoekers beats mee kunnen maken. De klanken ontstaan door het pedaal onderaan de paal in te trappen. Iedere paal heeft een unieke klank. Wanneer
twee bezoekers op verschillende locaties in het park beats maken kunnen zij samen jammen. 

De paal vormt een zonneklok en wijst met zijn slagschaduw in de richting van kleinere paaltjes die dienen als uurmarkeringen. Gemaakte beats worden opgeslagen in het op dat moment aangewezen paaltje. Bij het intrappen van een van de kleine paaltjes kunnen de eerder opgenomen beats teruggeluisterd worden.

Zo ontstaat verbondenheid tussen bezoekers op verschillende locaties in het park en bezoekers die op een eerder dagdeel beats gemaakt hebben.
Afbeelding: muzikale paal. - Bron muzieknoten: https://www.kloosterwoerden.nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/ 
De verschillende staten van de uurmarkeringen (wit = leeg, ronde record kop = aan het opnemen, geel + play button = gevuld).
Het vervolgtraject 
Op basis van uitgevoerde gebruikerstesten kan ik concluderen dat het interacteren met de muzikale paal intuïtief is. De functionaliteit van de playback- uurmarkeringen was in eerste instantie onduidelijk. Hoe deze functionaliteit beter gecommuniceerd kan worden moet nog verder onderzocht worden. Op basis van deze inzichten hebben wij de opdrachtgever geadviseerd voor verdere ontwikkeling van de oplossing. 
Bronnen
Rettie, R. (2008). Connectedness, Awareness and Social Presence.
Digitale landschap verrijking
Published:

Digitale landschap verrijking

Published:

Creative Fields