Cars Kuiperij's profile

Desktop applicatie, Blendit

Casestudy: Een persoonlijke travel agent.
Voor deze opdracht heb ik in groepsverband gewerkt aan een zowel conceptueel als visueel herontwerp van Airbnb. Airbnb is een online platform dat gebruikers de mogelijkheid biedt om een privé-accommodatie te huren of te verhuren. Daarnaast is het bij Airbnb ook mogelijk ervaringen te boeken, deze dienst staat los van de accommodatie verhuur. Een ervaring is een activiteit die is opgezet en georganiseerd wordt door een lokale bewoner, waarbij de gast ondergedompeld wordt in de wereld van de aanbieder. 
De Clickthrough video van onze oplossing Blendit
Taakverdeling en verantwoordelijkheden
De projectgroep waarmee ik aan dit project heb mogen werken bestond naast mij uit vier andere personen: Amy Terberg, Jeroen de Reaf, Nanne van Welie en Noemi Overdijk. Binnen de projectgroep volgt iedereen het profiel interaction design. Dit houdt in dat we de taken niet konden verdelen op basis van functie, zoals in multidisciplinair team zou gebeuren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om veel samen te doen als groep, soms verdeeld in een duo en een trio. 

Daardoor hebben alle groepsleden kennis kunnen maken met de gebruikte methodes, zoals brainstormen, interviews, observaties, analyses, testen en prototypen. Wanneer er bij een activiteit meerdere rollen waren, zoals een uitvoerende rol en observerende rol, hebben wij er voor gezorgd dat iedereen minimaal één keer een rol heeft waargenomen.

Kaders en beperkingen
Het project had een duur van achttien weken, waarin wij het web platform van Airbnb zowel conceptueel als visueel moesten herontwerpen. Binnen deze periode van achttien weken waren zes weken gereserveerd voor individuele projecten, waardoor er twaalf weken overbleven voor de groepscasus. Iedere week vond op dinsdag een ixd dag plaats, op deze dag kon niet gewerkt worden aan het groepsproject.

Probleem
Door zowel literatuur onderzoek als het interviewen en observeren van de doelgroep, hebben wij ervoor gezorgd dat ons platform een oplossing bied voor een bestaand gebruikersprobleem en daardoor van waarde is voor de doelgroep. 

Gedurende ons literatuur onderzoek kwamen wij al snel diverse artikelen tegen met koppen als: “Zo ongelijk zijn die 42.200.000 toeristen verdeeld!“ -HAS, “Amsterdamse Rekenkamer: Aanpak overlast via Airbnb werkt niet“ -nrc, “Overlast door Airbnb moeilijk aan te pakken“ -Trouw.

Dit was voor ons een reden om naar Amsterdam te gaan, om daar met de stakeholders te spreken. In Amsterdam werden deze aannames bevestigd: “Het centrum is heel erg druk, sommige inwoners mijden in het weekend het centrum”, “Amsterdam staat bekend als de stad waar alles kan, daardoor lopen mensen hier rond met de instelling dat ze al hun grenzen mogen laten varen”. 

De doelgroep
Gedurende de analyse van Airbnb hebben wij ons gericht tot de huurders, verhuurders en omwonenden van Airbnb’s. In een later stadium van het project, hebben wij hier voor ons eigen platform een scope in aangebracht, door ons enkel te richten op de reizigers.
Het proces dat wij hebben doorlopen (1/2)
Het proces dat wij hebben doorlopen (2/2)
Blendit (onze oplossing)
Blendit is een reisplatform dat gebruikers nieuwe reizen laat ontdekken. Op het platform kan de gebruiker een reis aanmaken waarbij naast een ‘reis naam’ verschillende voorkeuren opgegeven moeten worden. Denk hierbij aan de duur van de reis en het reisgezelschap. Op basis van deze voorkeuren krijgt de gebruiker inspiratie (foto’s, video’s, audio en quotes) aangeboden die aansluiten bij de reis die hij wil plannen. 

Alles dat de gebruiker leuk lijkt kan hij in de Blub (blender) slepen. Blendit herkent de inspiratie en zet dit om in tags. Door deze tags weg te klikken heeft de gebruiker invloed op welke onderdelen wel of niet mee genomen worden in de blend. 

Wanneer er minimaal twee items in de Blub zitten kan de gebruiker deze blenden en op basis daarvan nieuwe reizen ontdekken. Geblende reizen kunnen bewaard worden, om later terug te kijken. De Blub functioneert als een persoonlijke reis assistent waarmee de gebruiker kan interacteren. 

Naast het zoeken van inspiratie biedt het platform ook een reishistorie aan, waar gebruikers gemaakte reizen op kunnen zetten. Hier kan de gebruiker (en in het geval van een groepsreis de gebruikers) later op terugblikken (napret). 

Met dit concept dragen wij bij aan een oplossing voor het maatschappelijke probleem: overtoerisme. Gebruikers kunnen met ons platform niet direct zoeken naar een reisbestemming, maar krijgen reisadviezen aangeboden op basis van de gemaakte blends. Wij willen het ontbreken van deze zoekfunctie niet laten voelen als een beperking, maar het ontdekken van bestemmingen die minder voor de hand liggen juist als een verrijking. 
De startpagina van onze oplossing: Blendit
Desktop applicatie, Blendit
Published:

Desktop applicatie, Blendit

Published: