Rebecca Ngola

Service Designer

USAA

Austin, TX, USA