• Add to Collection
  • About

    About

    Vi ønsket å lage noe som kunne bidra til å forhindre at norske dyreeiere forlater dyrene sine når de skal skal reise på ferie.
    Published:
(This movie is in Norwegian)
 
Hvert år dumper tusenvis av nordmenn kjæledyrene sine før de selv reiser på ferie. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette problemet?
 
Diplom i Gullkalven 2013