SFMotors Show

Set, Props & Costume
Art Director Ilya Balakin
Producer Sveta Yermolayeva
Curator Paulina Zakh
General producers Alexander Us, Alexey Rozov, Andrey Kostyuk
Production Director Mikhail Dadaev
Supervisor Denis Sidorenko
Concept Artists Elizaveta Romanova, Ekaterina Konovalova, Stas Bashkatov
CG Artists Madina Fattakhova, Yaroslav Svyatykh, Inna Savina, Andrey Vyaznikov, 
Ilya Samokhvalov, Zoya Kharakoz, Vitaly Zykov, Evgeny Verkhovtsev, Denis Sidorenko,
Roman Nekhoda
Technical director Dmitry Petrov 
Technical engineers Maxim Tulin, Alexander Korneev 
Light designer Pavel Zmunchila 
Filming and editing Evgeny Arkhipov
SFMotors Show
Published: