• Add to Collection
  • Tools Used

    Tools

  • About

    About

    Kund verkar som utbildare inom arbetsmiljöområdet och vill lyfta ett material om hur företag går till väga för att upprätta en arbetsmiljöpolicy.
    Published:
Uppdrag: Prevent verkar som utbildare inom arbetsmiljöområdet och vill lyfta ett utbildningsmaterial om hur företag går till väga för att upprätta en arbetsmiljöpolicy.

Frågeställning: Hur på bästa sätt illustrera komplexa begrepp i en faktatung text?

Resultat: Piktogram utifrån utvalda nyckelord i materialet.
Om arbetsmiljöpolicyns roll: visioner och riktlinjer.
Certifiera arbetsmiljöarbetet. Kontrollera rutiner och processer. Upprätta styrdokument.  
Lagstiftning. Gemensamma visioner.
En bra arbetsmiljöpolicy är kort och koncis och ryms på ett A4.
Förankrad hos medarbetarna. Ledningens dokument. En vägvisare. Skapa tydlig struktur.
Steg 1: Skissa och formulera frågor. Steg 2: Förankring i en större grupp.
Steg 3: Formulera en första version. Steg 4: Presentation. Steg 5: Beslut.
Intern spridning. Extern spridning. Kompass. Uppdatering.
Rekryteringsmål. Kemiska arbetsmiljörisker. Spara tid.
Rekryteringsmål. Byggbranschen. Jämställdhetspolicy.