• Add to Collection
  • About

    About

    Rekryteringskampanj. Nå och få uppmärksamhet från niondeklassare och där igenom skapa intresse för VVS- och Fastighetsprogrammet.
    Published:
Rekryteringskampanj
 
Uppdrag: Nå och få uppmärksamhet från niondeklassare och därigenom skapa intresse för VVS- och Fastighetsprogrammet.

Frågeställning: Hur skapa ett engagemang hos målgruppen? Hur väcka intresse hos dem som aldrig reflekterat över detta yrkesval?

Resultat: Kampanjen "Ett riktigt jobb" bestående av ett personlighetstest på webben, delbart till Facebook, samt ett broschyrmaterial på svenska, engelska, spanska och arabiska.

Ett samarbete med copywriter Hedvig von Hofsten.
Broschyr, svensk edition.
Broschyr, spansk, arabisk och svensk edition.
Till varje sidas rubrik finns en symbol.
Symboler till sidrubriker i broschyr:
A) Pluggalternativ  B) Plugga vidare   C) Bortamatch   D) Vad du blir.
E) Ut på turné  F) Vad du lär dig  G) Vill du veta mer?
Testresultat, fyra olika personlighetstyper:
1) Vinnarskallen  2) Klippan 3) Problemlösaren 4) Glidaren
Samtliga symboler.
Startsida kampanjwebb.
Undersida, test.
Resultatsida test, med möjlighet att dela resultatet till vänner.