• Add to Collection
  • About

    About

    Nytt varumärke för uppstickarbolag. Justering av framtagen logotyp. Designprogram och appliceringar.
    Published:
Varumärkesidentitet
 
Uppdrag: Nytt varumärke för uppstickarbolag. Justering av framtagen logotyp. Designprogram och appliceringar.

Frågeställning: Hur applicera en tydlig visuell identitet med små medel?

Resultat: En varumärkesidentitet som omfattar så väl logotyp och designprogram som informationsgrafik och webbplats. Tydliga riktlinjer och mallar för att även interna presentationer och dokument ska göras visuellt tilltalande och i enlighet med profilen. 
Tidigare logotyp.
Ny logotyp.
De runda elementen utgör grunden i varumärkets visuella identitet.
De appliceras både i tryckt form och som lösa dekaler för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna profilera olika typer av produkter: kuvert, anteckningsböcker, datorer, mappar och så vidare.
Visitkort. Kascherade svart/blått/vitt.
 
Kuvert utan tryck med lösa dekaler.
Exempel på informationsgrafik. Kunden har ett stort behov av att med både fast och rörlig grafik kunna visa och förklara komplexe skeden.