• Add to Collection
  • About

    About

    Kunden hade behov av att förtydliga sitt varumärke. Logotyp, designprogram och appliceringar samt rådgivning kring profilering ochmarknadsföring.
    Published:
Varumärkesidentitet
 
Uppdrag: Kunden har behov av att förtydliga sitt varumärke. Logotyp, designprogram och appliceringar samt rådgivning kring profilering och marknadsföring.
 
Frågeställning: Hur modernisera bilden av branschen? Hur stärka sin position som den självklara aktören i branschrelaterade utbildningsfrågor?
 
Resultat: En mer modern varumärkesidentitet omfattande så väl logotyp och designprogram som annonskoncept och profilprodukter.
Tidigare logotyp.
Ny logotyp.
 Logotyp, varianter.
Mönster utvecklat utifrån logotypens symbol. 
Tryck profilmaterial. Partiell lack på visitkortets svarta ytor.