user's avatar
PEÑALARA HOTEL
Architecture Visualization


Peñalara hotel

Type: residental   |   Year: 2021   |   Location: Spain   |   Photo: David Sanz  |   Author: Rekhlitskyi Alexander
Peñalara hotel is a two-storey townhouse in harmony with the nature and beauty of the mountains. This is a break from constant stress and routine. This is the silence we seek in our cities.
Peñalara hotel — це двоповерховий таунхаус у єдності з природою та красою гір. Це відпочинок від постіного стресу та рутини. Це тиша, яку ми шукаємо у наших містах.


ABOUT

Peñalara is the highest mountain peak in the mountain range of Guadarrama, a subsection of Spain's larger Sistema Central mountain chain which lies at the center and divides the Iberian Peninsula. Straddling the provinces of Madrid and Segovia, Peñalara reaches a height of 2,428 metres above sea level.
Пеньялара найвища вершина гірського хребта Гвадаррама, частини великого іспанського гірського ланцюга, який розділяє Піренейський півострів. Межуючи з Мадридом і Сеговією, Пеньялара досягає висоти 2428 метрів над рівнем моря. 


In February 2020, before the start of quarantine restrictions, my friends and I went to Madrid - the most entrepreneurial and comfortable city in my life. However, most of the emotions throughout the trip left the beauty of the local mountains, which were all in daily access from the capitals of Spain. So, contemplating the local landscapes, I decided that this beauty should be fixed in my memories, and not only photography but also creativity. As architecture.
У лютому 2020 року, ще до початку карантинних обмежень, я зі своїми друзями відправився у Мадрид — одне з найприємніших та найкомфортних міст у моєму житті. Проте, найбільше емоцій за всю поїздку залишила краса тутешніх гір, що були всього в годинній доступності від столиці Іспанії. Тож, споглядаючи місцеві краєвиди, я вирішив, що цю красу потрібно закріпити в своїх спогадах, і не тільки фотографіями, але й творчістю. Архітектурою.
CONCEPT

I worked on space for 6 months and for more than a year before that I kept the idea in my head. It all started with simple one - to emphasize nature with traditional materials and authentic forms. The design is not distracting, on the contrary, despite sharp and straight forms, it is the background and seems to say quietly: "Here nature rules the ball."
Над простором я працював 6 місяців і понад рік до цього тримав ідею в голові. Все почалось з простого підкреслити природу такою яка вона є традиційними матеріалами та автентичними формами. Дизайн не відволікає, ба навпаки, попри свої гострі та прямі форми, є фоновим і ніби тихо промовляє: "Тут природа править балом".Sometimes words are not needed.
Іноді слова не потрібні.DESIGN


When nature is a co-author.
Коли природа співавтор.The hotel is part of a tourist complex, which also includes a restaurant, SPA, a mountain observation deck and small technical rooms.
Готель є частиною туристичного комплексу, що також включає ресторан, СПА, оглядовий майданчик на вершині гори та невеликі технічні приміщення.


The townhouse consists of typical mirrored blocks, alternating 4 times. Planning is quite simple and concise. On the ground floor there is a living room with a fireplace, a kitchen and a bathroom, while on the attic there are two bedrooms and a shower.
Таунхаус складається з типових відзеркалених блоків, що чередуються між собою 4 рази. Планування досить просте та лаконічне. На першому поверсі розмістились гостинна з каміном, кухня та ванна, тоді як на мансардному - дві спальні та душова. 


Neutral colors of warm wood and gray stone allow the eye to rest and relax the mind and soul. On the balcony you can spend the morning with a cup of coffee, and after intense hiking to soften in an easy chair with a glass of wine.
Нейтральні кольори теплого дерева та сірого каменю дозволяють відпочити оку і розслабитись розумом та душею. На баконі можна провести ранок за чашкою кави, а після інтенсивного пішого туризму розм'якнути на м'якому кріслі за келихом вина.


The main element of the design  beautiful views that open from the panoramic windows along the entire length of the wall.
Головний елемент дизайну приголомшливі краєвиди, що відкриваються з панорамних вікон вздовж всієї довжини кімнати.In addition, the interior was endowed with characteristic accents that emphasize the texture and naturalness of the space.
Окрім того, інтер'єр був наділений характерними акцентами, що підкреслюють фактурність та натуральність простору. 


The atmosphere of the house is characterized by a delicate intertwining of stone and wood, which creates a balanced range of each room.
Атмосфера будинку характеризується делікатним переплетенням каменю та дерева, що створює збалансовану гаму кожної кімнати.


The bedrooms, in turn, are filled with sunlight during the day and a starry sky at night. For two...
Спальні, в свою чергу, наповнені сонячним світлом удень і зоряним небом уночі. Для двох...


... and two more
...і ще двох

Follow me on Instagram, Arstation or 3ddd​​​​​​​

August | 2021


PEÑALARA HOTEL
560
3k
22
Published: