user's avatar
Makhno Village Resort
Architecture Visualization

MAKHNO STUDIO  •   Art of Home

Makhno Village Resort 
Note: For full immersion, we recommend reading this text in a whisper.
Примітка: Для повноцінного занурення радимо читати текст пошепки. 

Type: visual architectural concept​​​​​​​
Location: Kyiv region
Year: 2021
​​​​​
Exhale. Get in your car, turn off the navigator and go wherever the road takes you.
Sooner or later you'll find yourself at Makhno Village Resort. 
Makhno Village Resort is a recreation complex concept of a new generation that can be located near Kyiv, Kharkiv, Odesa, or Lviv — wherever it's needed.
An hour behind the wheel — and you find yourself amongst silence that can be broken only by birds, trees, and wind.
Видихайте. Сідайте у своє авто, вимикайте навігатор та їдьте світ за очі.
Вірите чи ні — дорога приведе вас до Makhno Village Resort.  
Makhno Village Resort — це концепт відпочинкового комплексу нового покоління, що може бути розташований неподалік від Києва, Харкова, Одеси чи Львова — там, де він буде потрібен.
Година за кермом — і ви потрапляєте в тишу, яку можуть порушити хіба птахи, дерева та вітер. 


Makhno Village Resort is a space for those who need a restart

We know you're tired. Constant traffic jams, endless skyscrapers, and every minute haste made us hostage to everyday life and emotional swings. Makhno Village Resort welcomes all fugitives from routine and stress. Come here for a day or stay for life. It has everything you need: clay eco-houses, a greenhouse, restaurants, a spa complex, places for spiritual practices, swimming pools, and a bunch of trails that lead somewhere.
There is enough space for everyone — Makhno Village Resort can accommodate up to 100 eco-houses. The area of ​​each varies from 80 to 350 square meters — choose the best for yourself.

​​​​​​​
Makhno Village Resort — це простір для тих, кому потрібен перезапуск
Ми знаємо, що ви втомилися. Постійні затори, нескінченні висотки та щохвилинний поспіх зробили нас заручниками буднів та емоційних гойдалок. Makhno Village Resort вітає всіх втікачів від рутини та стресу. Хочете — приїжджайте на день, а хочете — залишайтеся на все життя. Тут є все необхідне: глиняні екохати, теплиця, ресторани, спа-комплекс, зали для духовних практик, басейни та купа стежок, які кудись ведуть. 
Місця вистачить для всіх — Makhno Village Resort може вмістити до 100 екохат. Площа кожної варіюється від 80 до 350 квадратних метрів — обирати вам. Makhno Village Resort is a new tradition

The resort has absorbed the depth of Ukrainian traditions and changed the angle of their perception. Clay became the membrane of all buildings, reeds became a fashionable attribute, the Tetrapod 3D-tiles enveloped the walls with rhythmic waves, and DIDO art toys like true talismans of every home became the guardians of the silence. Makhno Village Resort is the birthplace of a new Ukrainian tradition.
Makhno Village Resort — це нова традиція

Комплекс увібрав у себе глибину українських традицій та змінив кут їхнього сприйняття. Глина стала мембраною всіх будівель, а очерет — модним атрибутом, авторська плитка Тетрапод огорнула стіни ритмічними хвилями, а артіграшки DIDO як невід’ємні обереги кожної домівки постали на варті тиші. Makhno Village Resort — це місце народження нової української традиції.

Makhno Village Resort is a face-to-face conversation with nature

There are no fences, only solid bio-corridors. The architecture of the complex is integrated into the surrounding space: the glass monolith of the greenhouse borders on hemp concrete, clay, and reed, and the restaurant shares its space with trees — they permeate the building with living verticals and saturate the interior with life. Every step leads to a new water source. Every path is a way to the wildwood. Together, it is the ecosystem with you being in the center of it. 

Makhno Village Resort — це розмова віч-на-віч з природою
Тут немає парканів та огорож — суцільні біокоридори. Архітектура комплексу інтегрована у простір навколо: скляний моноліт теплиці межує з конопляним бетоном, глиною та соломою, а ресторан ділить свій простір з деревами — вони пронизують будівлю живими вертикалями та насичують інтер’єр життям. Що не крок — то водойми. Що не стежка — то шлях в лісові нетрі. Разом це єдина екосистема, в центрі якої — ви.

​​​​​​​
​​​​​​​​​


The only rule is no mobile, no internet, and no television. You can't check the news feed on Facebook, but you definitely can regain a healthy sleep.

Лише одне правило — ніякого зв’язку, інтернету й телебачення. Перевірити стрічку новин у фейсбуці ніяк не вдасться, а от повернути собі здоровий сон — запросто.

Makhno Village Resort is a time to be silent and breathe

The infrastructure of the complex is built in a way to help its visitors relax, let go of burdensome thoughts, take a breath and allow themselves the luxury of doing everything or doing nothing.​​​​​​​
Makhno Village Resort — це час, щоб мовчати та дихати
Інфраструктура комплексу побудована таким чином, щоб допомогти його відвідувачам розслабитися, відпустити обтяжливі думки, перевести подих та дозволити собі розкіш робити все або ж не робити нічого. 

Makhno Village Resort offers a range of activities. In the greenhouse, for example, you can plant flowers, pick berries and even sleep — there will be special capsule rooms. You can also do yoga, vipassana meditation, Ayurveda, or forest jogging. 

Makhno Village Resort пропонує цілий спектр активностей. У теплиці, наприклад, можна саджати квіти, збирати смородину й навіть спати — там будуть знаходитися спеціальні номери-капсули. ​​​​​​​

You can sculpt jugs, listen to the trembita (Ukrainian musical instrument), or take part in a tea ceremony. You can spend the whole day in the library and night — in the observatory watching the stars. Or you can just shelter in your house and finally get some sleep.

Можна сходити на йогу, віпасану, аюрведу чи пробіжку лісовими стежками. Можна ліпити глечики, слухати трембіту чи взяти участь в чайній церемонії. Можна провести цілий день у бібліотеці й вивчити напам’ять улюблені поезії. Або ж просто зачинитись у своїй хаті й виспатись. 

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​


Makhno Village Resort is the way home

Exhale and go on a journey to yourself. At Makhno Village Resort, you will regain the ability to notice, listen and feel yourself in this world. Wherever you come from and wherever you go, here you will always be at home.
​​​​​​​
Makhno Village Resort — це дорога додому
Видихайте та вирушайте в подорож до себе. В Makhno Village Resort ви повернете собі здатність помічати, вслухатися та відчувати себе в цьому світі. І звідки б ви не приїхали та куди б не йшли — тут ви завжди будете вдома. Architects: Serhii Makhno, Bogdan Agafonov
Visual design: Lesya Ley
Text: Lina Kulyk
​​​​​​​​​​​​​​

THANKS FOR WATCHING

instagram  |  facebook  |   websiteMakhno Village Resort
585
6.9k
22
Published:

Makhno Village Resort

585
6.9k
22
Published: