Mikhail Pigichka

Senior GUI Designer

NetEase Games

Hangzhou, China