Digital Artist - Illustrator - Logo Designer - Freelance at
Zoombies
www.zoombies.biz
Project Views
Appreciations
Followers
Following
44
Jakub Exner Zoombies is an International Contemporary Digital Artist and Graphic Designer specialising in Digital Vector Illustrations and he lives in Poland.

He has graduated from College of Art and studied at the Academy of Fine Arts in Wroclaw - Poland in year 2000 and migrated to Australia in year 2001.

Mean… Read More
Jakub Exner Zoombies is an International Contemporary Digital Artist and Graphic Designer specialising in Digital Vector Illustrations and he lives in Poland.

He has graduated from College of Art and studied at the Academy of Fine Arts in Wroclaw - Poland in year 2000 and migrated to Australia in year 2001.

Meanwhile he traveled and lived in Indonesia.
Finally in 2016 he was back to Poland - Wroclaw when he lives ever since.

Achieved Diploma of Graphic Design in Sydney - Australia in year 2007.

He has worked for commercial graphic studios, designing advertising aids, publicity, promotion, fashion design, model and art photography.

Currently he is represented by:

Gallery: 415jam - New York - US
Gallery: Mahlstedt - Broadway - New York - US
Gallery: Curioos International Online Gallery - Global
Gallery Fashion: VIDA Design - Global
Portals: Society6 - Coroflot - Cargo - Krop and Artflakes

His hobbies are professional photography since year 2008 including traditional black and white development process, also visual communication, acrylic paintings, manual traditional graphics and studio model, Art photography, short - feature film making and long distance running.

His biggest inspirations in his artwork has roots in his childhood when he used to observe the nature through magnifying glass, drew on everything in high school - travelled across the whole Europe and then years later when he saw the red sand on the far Outback, destructive tropical cyclones and bush fires of Australian continent in his endless journeys to red desert, influenced by aboriginal art, multi culture society, and inspired by the beauty and magic of Equator climate in Asia - Volcanic land of Java Island - complexity of Indonesian culture, ancient Asian traditions and Art and to be back one day in his memories, when he was a boy, to recall the scent of burning grass and fireflies at the bank of the river in the beautiful town of Lower Silesia in Poland when he was born, made huge impact on his life and art.

Jakub Zoombies style is based on manual line drawing and construction in digital space, developed since year 2012 by computer technic of Vector Line as a combination of earthy elements such as: Wind - Fire - Water - Smoke ( Air ) as to be one united substance in undefined space and time.

Zoombies has emerged first time in year 2008 and as fully developed manual drawing technic with fluorescent and UV colour palette, establishing his place among international contemporary digital Artists around the world since 2012.

J.E.Z.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Polska BIO.

Jakub Exner Zoombies jest międzynarodowym artystom sztuki cyfrowej, projektantem grafiki i specjalizuje się w ilustracji wektorowej i rysunku cyfrowym.

Mieszka i tworzy w Polsce od roku 2016.

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych i
studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 2000.
Wyemigrował do Australii w roku 2001.

Miedzyczasie podróżował i mieszkał w Indonezji.
Ostatecznie w roku 2016 powrócił z emigracji do Polski
do Wrocławia gdzie mieszka obecnie.

Ukończył studia z grafiki komputerowej w Sydney Tafe - Design Centre w roku 2007.

Równocześnie zajmując się sztukom cyfrową i ilustracjom, pracował dla jako projektant grafiki komercyjnej przy publikacjach, materiałach reklamowych przy promocji i reklamie produktu, jako projektant Logo w studio grafiki, projektując sztukę na odzież.
Pracował przy fotografii mody i zajmuje się fotografiom artystyczna.

Obecnie jest reprezentowany przez:

Galerja: 415jam w Nowym Jorku - US
Galerja: Mahlstedt na Broadway w Nowym Jorku - US
Galerja: Miedzynarodowa Curioos - Online
Galerja Vida Design Moda - Online
Portale: Society 6 - Coroflot - Cargo - Krop i Artflakes.

Jakub zajmuję się profesjonalnie fotografiom od roku 2008 oraz fotografiom tradycyjną - czarno białą, komunikacjom wizualną, malarstwem akrylowym, rysunkiem studyjnym, tradycyjną grafikom, filmem krótkometrażowym.

Jego największe inspiracje w sztuce sięgają dzieciństwa, kiedy obserwował świat przez szkło powiększające, rysując na wszystkim na czym się dało w szkole podstawowej - podróżując po Europie i później kiedy ujrzał czerwony piach pustyni, niszczycielskie huragany i olbrzymie pożary buszu Australijskiego kontynentu i w swoich licznych podróżach do czerwonej pustyni, zainspirowany sztukom aborygenskom w wielokulturowym społeczeństwie, urzeczony pięknem i magiom równikowego klimatu Azji - Ziemiom wulkaniczną na wyspie Jawa - złożonościom Indonezyjskiej kultury, tradycjami azjatyckiej historii i sztuki, aby wrócić jednego dnia w swoich wspomnieniach kiedy był małym chłopcem, przypominając sobie zapach palonej trawy w polach i świetliki nad brzegiem rzeki w małym mieście na Dolnym Śląsku w Polsce gdzie się urodził, miało olbrzymi wpływ na jego życie i sztukę.

Styl Zoombies opiera się na odręcznej technice rysowania i konstrukcji linii w przestrzeni cyfrowej, która pojawiła się w roku 2012 jako wektorowa technika liniowa, określająca podstawowe ziemskie elementy takie jak:
wiatr - ogień - woda i dym ( powietrze )
formując jedną zjednoczoną substancje w nie określonej przestrzeni i czasie.

Sztuka Zoombies połączona w całość po raz pierwszy w roku 2008, pojawiła się jako w pełni ukształtowana technika odręcznego rysowania i konstrukcji linii w przestrzeni wektorowej wraz z unikalną gamom kolorystyczną fluorescencyjnych barw, tworząc nową drogę w palecie intensywnych kolorów nowoczesnej sztuki komputerowej, wyznacza swoje miejsce wśród międzynarodowych współczesnych artystów sztuki cyfrowej w ilustracji na całym świecie od 2012 roku.

J.E.Z. Read Less
  • Graphic Designer
    Cambodia House — Sydney, Australia
  • Graphic Designer
    Blue Bird — Australia
  • Head Designer Freelance Digital Art - Vector Illustration - Logo Design
    Jakub Exner Zoombies — Australia
View Full Resume
Member since: