Zhyldyz Kozhoiarova

Product designer/Researcher

Kaiserslautern, Germany