Mike Xinjun Zhang

Industrial Designer

Shenzhen, China