Mike Xinjun Zhang's profile

Mike Xinjun Zhang

Industrial Designer

Shenzhen, China

Industrial Design
3