Project Views
Appreciations
127
Followers
38
Following
24
Richard Kucera Guzman is a Slovak photographer and graphic designer with South American roots. In 2014 he joined the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava. His work is conceptual also he like site-specific installations with attraction to work with people. Fascinated by … Read More
Richard Kucera Guzman is a Slovak photographer and graphic designer with South American roots. In 2014 he joined the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts in Bratislava. His work is conceptual also he like site-specific installations with attraction to work with people. Fascinated by blending of the visible surface of the body and invisible human soul.
_____
Richard Kučera Guzmàn je slovenský fotograf a grafický dizajnér s juhoamerickými koreňmi. V roku 2014 nastúpil na katedru Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od konceptuálnych prác, po site-specific inštalácií sa venuje aj práci s ľuďmi, keďže ho fascinuje prelínanie viditeľného povrchu tela a neviditeľnej ľudskej duše.

Spoločné výstavy | Group exhibitions
2016/08 | OFF-Festival 2017, Bratislava (SK) - book part of exhibition
2014/12 | Winter Selection – Flat Gallery, Bratislava (SK)
2014/12 | River Gallery, Bratislava (SK)
2015/02 | Byt č. 6, Stavební 15, Brno (CZ)
2015/03 | Galéria na Chodbe VŠVU, Bratislava (SK)

Samostatné výstavy | Solo Exhibition
2015/03 | Cosmopolitanism and Akozmizmus in New York, Cvernovka, Bratislava (SK)

Ocenenia | Prices
2012 | kalendár (NE)ZNÁME OSOBNOSTI | Mimoriadne ocenenie za výber netradičnej témy s výrazným humanistickým a sociálnym podtónom | Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
2012 | calendar (NON)CELEBRITIES | Special Award for the selection of non-traditional themes with a strong humanistic and social undertones | Club of the photo-publicist Slovak Syndicate of Journalists Read Less
  • Graphic Designer
    MADE By Vaculik — Slovakia
  • Art Director
    RICHIE — Bratislava, Slovakia
View Full Resume
Richard Kučera Guzmàn
Member since: