Takashi Q. Hanamura

Photographer, Engineer, Creator

Freelancer

https://nnamm.com

Kawanishi, Japan