nguyen Mie's profile

nguyen Mie

Mienguyen chia sẻ kinh nghiệm chăm gà chọi

Trại gà đá mie

https://traigada.net/

Ho Chi Minh City, Vietnam