Project Views
Appreciations
34
Followers
6
Following
1
ŁUKASZ ZWOLAN
Urodzony 10 grudnia 1988 roku w Lublinie. Absolwent Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu, specjalność reklama wizualna. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni reklamy wizualnej pod kierunkiem Michała Mazurkiewicza. Studia na Akademi Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, na wy… Read More
ŁUKASZ ZWOLAN
Urodzony 10 grudnia 1988 roku w Lublinie. Absolwent Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu, specjalność reklama wizualna. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni reklamy wizualnej pod kierunkiem Michała Mazurkiewicza. Studia na Akademi Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, na wydziale Grafiki i Malarstwa, z przyczyn oczywistych zaprzestane. Bezgranicznie zakochany w plakacie i typografii, oddany rzeźbie, czasami popada w romans z grafiką. Jego mentorami są Lex Drewinski, Lech Majewski, Yves Klein i Kazimierz Malewicz.

"W plakacie odejmować znaczy dodawać."
Lex Drewinski

"Projektowanie plakatu wymaga myślenia, odczytanie plakatu wymaga tylko myślenia."
L. Zwolan


Born on 10 December 1988 in Lublin. Graduate ofB. Morando School of Fine Arts in Zamość, specialization in visual advertising. Honours degree in visual art under the directions of Michał Mazurkiewicz. Studies at Academy of Fine Arts in Łódź, on the faculty of Graphics and Paintings, due to obvious reasons, abandoned. In love with posters and typography, committed to sculpture, sometimes flirts with graphics. His mentors are Lex Drewiński, Lech Majewski, Yves Klein and Kazimierz Malewicz.

“Less is more.” Lex Drewiński

“Project of a poster requires thinking, reception of a poster requires only thinking.”
L. Zwolan Read Less
luk.zwolan@gmail.com
881 097 779
Member since: