Hideki Shimizu Fukunaga's profile banner
Hideki Shimizu Fukunaga's profile

Hideki Shimizu Fukunaga

Architect

hshimizu.fukunaga@gmail.com

Lima, Peru