• Sighs Provocations
   
   
  Creative Direction & Design: Krzysztof Domaradzki
  Photographer: Tomasz Biskup
  Stone carving: Ewa Piaskowska
   
 • Du bist die Aufgabe. Kein Schüler weit und breit
  ​FRANZ KAFKA
  /
   
  You are the assignment. No student far and wide
  Ty jesteś zadaniem. Jak okiem sięgnąć, brak ucznia
   
  46,4 x 74cm  /  Nero Marquina
   
   
 •  
   
   
 • Brevity is the soul of wit
  ​SHAKESPEAR

  /

  In der Kürze liegt die Würze
  Treściwość jest duszą mowy

  51 x 72 cm  /  sandstone
   
   
 •  
   
   
 • Der tiefe Aspekt entschlüpft leicht
  ​LUDWIG WITTGENSTEIN

  /
   
  The deep aspect escapes easily
  Głębszy aspekt łatwo umyka

  50 x 73cm   /   Verde Bahia

   
 •  
   
   
   
 • Der Welt ist alles, was der Fall ist
  ​LUDWIG WITTGENSTEIN
  /

  The world is everything that is the case
  Świat jest wszystkim, czym jest przypadek

  53,5 x 80cm / Juparana Bordeaux
   
   
 •  
   
   
   
 • Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen
  ​LUDWIG WITTGENSTEIN
   
  /

  Whereof one cannot speak thereof one must be silent
  O czym nie można mówić, o tym należy milczeć
   
  50 x 70cm   /   granite
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
  /
   
  Thank you for watching
   
  More images at
  &