Shipyard, Yancheng.

 • 93
 • 9
 • 0
 • SHIPYARD
  _____
  Jiangsu, Yancheng.
  _____
  A heap of rusted metal plates in the capital of salt.