Aleksandra Toborowicz's profile

EKOMURAL / Ekobistro Papuamu / Poland, Kraków

EKOMURAL – mural na Ekobistro Papuamu 
Alegoryczna promocja zdrowej żywnosci i ekologii integrująca w warstwie wizualnej strukturę biologiczną liścia z planem dzielnicy Zabłocie i jej najważniejszymi punktami (muzea, pracownie, murale, rzeźby, instalacje).

---
ECOMURAL – mural on the Ekobistro Papuamu

A mural located on the wall of what used to be the Papuamu Ekobistro. It is aimed at promoting healthy foods and ecology and integrates into its design the biological structure of a leaf alongside the geographical plan of the district of Zabłocie showcasing its most crucial landmarks.

A mix of a leaf and a map of the area Zabłocie in Cracow. The painted red points in the middle of map refers to cultural places located in Zabłocie, such as: museums, galleries, studios, other murals, installations and sculptures in a public space. The leaf structure promotes healthy food and ecology. 


Lokalizacja / Location: ul. Lipowa, Zabłocie, Podgórze, Kraków
Data / Date: czerwiec 2012 / June 2012

Projekt / Project: Aleksandra Toborowicz & Artur Wabik
Wykonanie / Realisation: Paulina Lichwicka, Weronika Kasprzyk, Joanna Róg-Ociepka, Ola Piórek, Karolina Źrebiec, Weronika Piórek, Aleksandra Toborowicz, Artur Wabik.

---
Cykl murali spolecznych zrealizowanych na Podgórzu m.in. Ekomural (Typomural, Ekomural i Mayamural) zostal nominowany do nagrody w kategorii “Etyka" w konkursie "Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny" organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej w 2012 roku.

A series of social murals (Typomural, Ekomural, Mayamural) executed in Poland in the area of Cracow – Podgórze was nominated in the category "Ethics" in the "Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny (Design of the Year – Polish Design Competition) organized by the Association of Applied Graphic Designers (STGU) in 2012.
---

Mural dla ekobistro Papuamu na krakowskim Zabłociu ma łączyć w sobie dwie funkcje - z jednej być wizytówką miejsca, z drugiej zaś wpisywać się w szerszy kontekst budowania nowej tożsamości całej dzielnicy. Elementy graficzne i kolorystyka, zaczerpnięta ze struktur roślinnych odwołują się do misji ekobistro, a wpisanie w nie topografii Zabłocia było wyrazem naszej sympatii do dzielnicy w której mieszkamy i tworzymy. Koncentrycznie ułożone okręgi w środkowej części kompozycji to nasza osobista ekliptyka dzielnicy, po której poruszają się wszystkie ważne dla nas obiekty na Zabłociu - muzea, galerie, pracownie, a także inne murale, rzeźby i instalacje w przestrzeni publicznej. 
The mural created for the Papuamu Ekobistro in Zabłocie fulfils a double duty – firstly, to act as a distinguishing mark of the establishment and secondly, to represent a broader initiative aimed at creating a new identity for the entire district. The design and colour scheme inspired by vegetal structures pertain to the mission of the bistro, while inscribing into it the topographical map of Zabłocie is an expression of fondness for the district we live in and create. The concentric circles visible in the very centre of the composition represent our personal ecliptic of the area, mapping all the local spots we consider important – museums, galleries, and workshops, as well as other murals, sculptures, and installations based in public spaces.

Aleksandra Toborowicz i Artur WabikMAKING OF, by Michał Pałasz
Artur Wabik
Aleksandra Toborowicz
od lewej: Weronika Kasprzyk, Paulina Lichwicka
od lewej: Aleksandra Toborowicz, Paulina LIchwicka, Aleksandra Piórek, Weronika Kasprzyk, na środku: Artur Wabik
EKOMURAL / Ekobistro Papuamu / Poland, Kraków
Published:

Owner

EKOMURAL / Ekobistro Papuamu / Poland, Kraków

EKOMURAL – mural na Ekobistro Papuamu / ECOMURAL – mural on the Ekobistro Papuamu Alegoryczna promocja zdrowej żywnosci i ekologii integrująca w Read More

Published: