Katalog druków ulotnych z lat 1914–1918 w zbiorach BN
Katalog druków ulotnych z lat 1914–1918 w zbiorach Biblioteki Narodowej 

projekt okładki oraz layout’u / cover and layout design: Aleksandra Toborowicz
skład / typesetting: Andrzej Dybowski
-
klient / client: Biblioteka Narodowa / National Library of Poland
liczba stron / number of pages: 880
format: 240 x 290 mm
data wydania / year: 2018
okładka / cover: Panta Geltex SEDA 135 g, 4+0
wyklejka: Courious Collection Matter Desiree Red 135 g/m2
papier / paper: Olin High White 80 g/m2
druk offsetowy / offset print: 5+5 (CMYK + Pantone Metalic 8003 C)

Oprac. Zofia Głowicka, współpraca: Agnieszka Alberska, Piotr Anczewski, Izabela Jabłońska, Agnieszka Jurkowska 
Wydany w ramach programu Niepodległa Katalog druków ulotnych… zawiera 2588 opisów stanowiących bogatą i ciekawą kolekcję odezw, obwieszczeń, rozkazów, afiszy, zaproszeń, ulotek i jednodniówek z lat 1914–1918, znajdujących się w zbiorach Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej w Warszawie. Są to w większości dokumenty rozpowszechniane na terenach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, ale też druki z pozostałych obszarów krajów zaborczych, uzupełnione materiałami z terenów państw zamieszkiwanych przez emigrację – Francji, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kanwę pracy stanowią druki opublikowane zarówno przez okupacyjne władze cywilne i wojskowe, jak przez partie, organizacje i instytucje polskie, które wraz z końcem wojny zintensyfikowały swoją działalność. Najliczniejsze dokumenty pochodzące od okupantów to odezwy, ogłoszenia i nakazy regulujące różne aspekty życia ludności cywilnej, ukazujące mechanizmy działania władz: od organizowania handlu (m.in. taryfy cen żywności i artykułów codziennego użytku, zasady funkcjonowania sklepów), przez druki dotyczące porządku publicznego (czystości, zasad poruszania się po ulicach, przestrzegania godziny policyjnej) po regulacje wynajmowania mieszkań oficerom lub przedstawicielom władz cywilnych czy zakaz zaczepiania i prowadzenia rozmów z żołnierzami. Liczne druki dotyczą obciążeń miejscowej ludności, np. rekwizycji różnych przedmiotów i produktów na potrzeby wojska, podatków, w tym opłat od towarów luksusowych, futer, a nawet psów. Znajdują się tu także ogłoszenia informujące o wykonanych wyrokach śmierci na szpiegach i pospolitych przestępcach, listy gończe z zachętą w postaci różnej wysokości nagród finansowych za pomoc w schwytaniu osób poszukiwanych oraz regulacje funkcjonowania zawodowych prostytutek. Druki ulotne mają szczególną wartość, w tamtych czasach stanowiły bowiem jedno z podstawowych źródeł informacji dla społeczeństwa, a jednocześnie narzędzie propagandy – powielane w wielu egzemplarzach docierały do przedstawicieli wszystkich klas, będąc swoistym internetem, radiem i telewizją tamtych czasów. Dokumenty te niosły ze sobą duży ładunek emocjonalny, który umożliwia też dzisiejszym czytelnikom zrozumienie i odczucie atmosfery tego ważnego w historii naszego kraju okresu. (źródło BN)

photos of the book inside will be here soon :)
Katalog druków ulotnych z lat 1914–1918 w zbiorach BN
10
59
0
Published:

Katalog druków ulotnych z lat 1914–1918 w zbiorach BN

10
59
0
Published:
Copyright Info

Attribution, Non-commercial, No Derivatives

Read More