VINH LOC's profile
THOĂN THOẮT HÁI SAO│Illustration/App
"Thoăn Thoắt hái sao" là một câu chuyện kể về một cậu bé tên Thoăn Thoắt có biệt tài 
nhảy rất cao, cao đến nỗi cậu có thể chạm đến được mọi thứ bên kia những đám mây. 
Chính vì vậy, Thoăn Thoắt đã hái hết những vì sao trên bầu trời mang về nhà mình. 
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Illustrator: Vinh Loc
UMBALENA - Ứng dụng đọc truyện dành cho trẻ em Việt Nam
Cùng bé khám phá hơn 1000 sách minh họa đầy màu sắc tại:
THOĂN THOẮT HÁI SAO│Illustration/App
26
172
3
Published:

THOĂN THOẮT HÁI SAO│Illustration/App

26
172
3
Published: