• Add to Collection
  • About

    About

    Naprava po principu dinama pretvarja mehansko energijo v električno in jo shranjuje. S shranjeno energijo lahko prek USB-priključka napajamo elek… Read More
    Naprava po principu dinama pretvarja mehansko energijo v električno in jo shranjuje. S shranjeno energijo lahko prek USB-priključka napajamo električne naprave. Projekt 2011 Read Less
    Published:
Projekt je bil kot konceptni izdelek industrijskega oblikovanja izbran za predstavnika
na XV. Mediteranskem bienalu, ki je potekal v Solunu leta 2011 na temo "Simbioza?".
This project was chosen to be presented as the industrial design concept at XV. Biennale de la Mediterranee – Thessaloniki / Rome 2011, theme: "Symbiosis?"