BvsD
Berjo versus Dominator
                                                                                                                                                                                     CZ / EN

Introduction
An idea of making this project ocured to us during one of coffee lounge sessions of ours. We were sitting in the one named Archa, havin a particulary good time and so just chatting and stuff. as we sat there talking, we have decided to make a joint project with Berjo. After a little brainstorming we came to conclusion. Since we are both skilled drawes and stuff, we have decided to create a battle of our two drawing identities. Berjo beeing profiled penciler to use traditional pencil. And me, beeing whatever comes to hand kind of guy, have chosen to use tablet and deviced some digital painting in opposite to Berjo's style.


úvodem

Idea projektu Berjo vs. Dominator vznikla jednoho listopadového dne. Seděli jsme si v kavárně Archa,
bylo nám dobře a tak jsme si jentak povídali. Jak jsme si tak povídali, došli jsme k tomu,
že by nám mohlo být ještě lépe, kdybychom udělali nějaký ten společný projekt.
Začali jsme si o tom tak vzájemně nahlas přemýšlet. A došli jsme k tomu, že vzheldem k tomu, že jsme
já a Berjo oba ve své tvorbě výrazně zaměření na kresbu, ilustraci a jiný čmáranice, že by bylo fajn toho nějak využít. Ve výsledku jsme došli ke konceptu vzájemnéhosouboje našich kreslířských identit a to pomocí bandy neřestných hrdlořezů, zmetků a kryplů, hanebných parchantů a vyvrhelů pekelných, kteří se proti sobě postaví v prohnilé postapokaliptické scenérii.


příběh
Berjova banda Pseudoraperských afroamíků a bílých týpků, co se tváří že mají Matku z etiopie a otce z JAR
a vyrůstali
v harlemu, nebo nějaký jiný černý čtvrti, se ozbrojí po zuby a hurá do ulic svýho prohnilýho tuškózního zapadákova aby šířili strach a mizérii. Sotva však vylezou ze svých zatuchlých nor, zjistí ke své nelibosti, že se do jejich hromádky očuraných sutin nahrnula banda nějakejch bájnech zmetků. Z fantasy vylezlý bestie pod vedením Japonkýho ďábla Dominátora z pera Borce Strnada reprezentují jinou dobu,
nový časy ve kterejch nemá tuška a papír pražádný místo. Digitální malba vládne jejich světu a podle jejich podlého mínění je načase, aby zadávila tu starou ořezávací
srabárnu jednou provždy.
„Co je to proboha za perverzní
šampóny?!“ Zařval vůdce raperského Gangu, nelítostný a široko daleko obávaný gangsta Berjo. A poprask biblickýho ražení byl na spadnutí...

Story
A band of Berjo's Raplike afroamericans and a few buckra's, who are none the less acting like they were born somewhere in Harlem. or another similar black neighbourhood, will arm themselfs to teeths and rush out to streets of their piss drenched heap of ruins to spread fear and misery. But the moment they set their foot out of their dens, an understanding dawns, a group of legendary bastards rushed in. Fantasy like band of fearsome beasts comanded by fearless japanese devil, known as Dominator, is represinting a new era. New age in which there's no place for those two loosers pencil and paper. Digital painting governs their world and the time finally came, atliest by their twisted opinion, to strangle that wooden stick to the death once for all.
"Who the hell are these queer jokers?!" Shouted out the leader of the band of rappers, Merciless gangsta Berjo. And so an event of biblical proportions were ready to burst out...

 

Berjo's main hero and his band.
My main Hero and his band
Motions
We have  decided to device these two motions as an introduction of our bands. Unfortunately I was only able to add these two realy crappy previews due to Behance's size restrictions. This is only our first try using aftereffect so bear with us, it migt not look as good yet, but we will get better and thats a promise.
Snapshots from my motion.
A few photos from presentation.
Thank you for viewing our project. Have fun whatever you do and honor us with your frequent visits to our Behance profiles.