GLOOMY SUNDAY
Gloomy Sunday (Szomorú Vasárnap) de Rezsó Seress, 1933. 
Interpretació basada en la versió de Gitane Demone.
 
Gloomy Sunday (Szomorú Vasárnap) de Rezsó Seress, 1933. 
Interpretación basada en la versión de Gitane Demone.
Interpretada por Emma Pumarola Sirvent (voz) y Dolors Sirvent Sánchez (piano).
 
Gloomy Sunday (Szomorú Vasárnap) by Rezsó Seress, 1933. 
A piece based on Gitane Demone´s version.
Performed by Emma Pumarola Sirvent (voice) and Dolors Sirvent Sánchez (piano).
 
 
 
 
 
 
 
CLARIANES - CLAROS DEL BOSQUE - FOREST CLEARING
Les gotes de rosada llisquen de fulla en fulla i esclaten quan arriben al terra, mentre petits rajos de llum s'escolen entre les branques dels arbres. Les teranyines vibren amb l'aire i els llimacs s'arrosseguen per sobre la fullaraca. El sol envaeix l'espai després de la pluja i provoca reflexes sobre les gotes que resten sobre les fulles...
 
Las gotas de rocío se deslizan de hoja en hoja y estallan al tocar el suelo, mientras pequeños rayos de luz se cuelan entre las ramas de los árboles. Las telarañas vibran con el aire y las babosas se arrastran sobre la hojarasca. El sol invade el espacio después de la lluvia y provoca destellos sobre las gotas que permanecen sobre las hojas...
 
The dew drops glide from leaf to leaf and shutter against the ground, while little sunbeams filter through the branches of the trees. The spider webs blow in the wind as slugs crawl on the fallen leaves. The sun light overruns the place after the rain and sparkles through the raindrops resting on the leaves...
 
 
 
 
 
 
 
HISTÒRIES DE VIDA - HISTORIAS DE VIDA - LIFE TALES
Històries de Vida és un documental realitzat pel Departament de Pla de Barris de l'Ajuntament de Palafrugell (Girona), que tracta sobre els fluxes migratoris en diferents barris de Palafrugell en el transcurs dels últims anys. Podeu visualitzar el documental a sota d'aquest text.
 
Històries de Vida es un documental realizado por el Departamento de Pla de Barris del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona), que trata sobre los flujos migratorios en distintos barrios de Palafrugell a lo largo de los últimos años. Podeis visualizar el documental debajo de este texto.
 
Històries de Vida is a documentary carried out by Pla de Barris Department at Palafrugell City Council (Girona), about the migratory flow along the time in different neighbourhoods of the city. You can see the documentary below.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME LAPSE NUMBER 3
 
Composició per a la peça d'stop motion Time Lapse #3
 
Composición para la pieza en stop motion Time Lapse #3
 
Composition for the stop motion work Time Lapse #3
 
 
 
 
 
 
 
LA METAMORFOSI - LA METAMORFOSIS - THE METAMORPHOSIS
Composició inspirada pel poema Muerte de Federico García Lorca.
 
Composición inspirada por el poema Muerte de Federico García Lorca.
 
Composition inspired in the poem Muerte by Federico García Lorca.
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPS DE TEMPS - CAMPOS DE TIEMPO - TIME FIELDS
Basat en el poema Shir Erets de Natan Yonatan. Els camps de temps sempre seguiràn allà, per recordar-nos què és ser un estranger durant més de 2000 anys.
 
Basado en el poema Shir Erets de natan Yonatan. Los campos de tiempo seguirán siempre ahí, para recordarnos lo que es ser un estranjero durante más de 2000 años.
 
Based on Shir Erets poem, by Natan Yonatan. Time Fields will always be there, to remember us what is being a foreigner for more than 2000 years.