• Add to Collection
  • About

    About

    Bao bì Gia vị Chư Sê bao gồm 3 dòng sản phẩm : Tiêu, Ớt và Cà ri. Thiết kế dựa trên ý tưởng về Huyện Chư Sê - nơi nổi tiếng với nghề trồng Tiêu v… Read More
    Bao bì Gia vị Chư Sê bao gồm 3 dòng sản phẩm : Tiêu, Ớt và Cà ri. Thiết kế dựa trên ý tưởng về Huyện Chư Sê - nơi nổi tiếng với nghề trồng Tiêu và vùng đất đỏ Badan Tây nguyên đầy nắng. Chu Se Spices Packaging includes 3 versions: Chilli, pepper and curry. The design is based on the idea of ​​Chu Se district - famous for the cultivation of pepper and ground red Badan Highland sunshine. Read Less
    Published:
Chư Sê Spices 
__
 
Chư Sê là tên một huyện nhỏ nổi tiếng về trồng Hồ Tiêu
thuộc tỉnh Gia Lai,Tây Nguyên.
___
 
Thiết kế bao gồm bộ 3 sản phẩm : Tiêu, Ớt và Cà Ri
___
 
Chu Se is the name of a small district famous for Pepper, Gia Lai province in the Central Highlands. Design consists of 3 products: Pepper, Chilli and Curry