user's avatar
Typo Holic Magazine
 
TYPO HOLIC  Issue 01
__
 
Cuốn tạp chí này là một dự án cá nhân về sở thích Typography của mình. Ngoài những hình ảnh và bài viết sưu tầm về Chữ còn có một số thiết kế cá nhân về Lý và một mẫu chuyện ngắn về Sài gòn - nơi đã gắn bó với cuộc sống tôi .
__

This magazine is my personal project for my Typography hobby. In addition to collecting images of Typography There are a number of Ly individual design and a short story about Saigon - where I live now.
 
__
 
Special Thank:
 
In projects that use design some photos of Julian Hansen, Kissmiklos, Si Scott, Jim Wong, Chris LaFrooy, Joobbz 's, Samuel Carter Mensah, Josip Kelava, Parachute, Situherrera, Pham Trung Kien, Du Huu Loc .

 
Typo Holic Magazine
325
3.5k
23
Published:

Typo Holic Magazine

__ This magazine is my personal project for my Typography hobby. In addition to collecting images of Typography There are a number of Ly individ Read More
325
3.5k
23
Published:
Attribution, Non-commercialAttribution, Non-commercial