• Add to Collection
  • About

    About

    Giới thiệu: Thiết kế mẫu bao bì cho nhãn hiệu Jolly Time, với hai dạng: ăn tại rạp và mang về với 4 vị khác nhau là: vị giòn tan, vị táo ngào, vị… Read More
    Giới thiệu: Thiết kế mẫu bao bì cho nhãn hiệu Jolly Time, với hai dạng: ăn tại rạp và mang về với 4 vị khác nhau là: vị giòn tan, vị táo ngào, vị pho mát và vị bơ. Yêu cầu mẫu bao bì bắt mắt, nổi bật thân thiện và phù hợp với khách hàng mục tiêu độ tuổi teen. Read Less
    Published:
Intro:
Packaging's designed for Jolly Time brand, with two kinds: eating at the cinema and taking home with
four tastes: Kettle Corn, Caramel Apple, Cheese, Butter. Packaging's visual requirements are eye-catching, outstanding, friendly and and in line with teens (target audience).
Thankyou for your time ;)