• Add to Collection
  • About

    About

    Đây là video clip nằm trong Đồ án tốt nghiệp cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design) tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technolo… Read More
    Đây là video clip nằm trong Đồ án tốt nghiệp cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design) tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technology University) năm 2012 Chủ đề của đoạn clip: Việt Nam, hình hài một chữ S [Vietnam, an S-shaped country!] Giới thiệu/ Mục đích: Vấn đề học sinh Việt kém sử Việt đang là một thực trạng đáng báo động trong những năm gần đây. Đề tài là một hướng tiếp cận trong việc truyền tải/cảm thụ kiến thức môn Lịch Sử Việt Nam đến với giới trẻ. Nội dung chính của đoạn clip: Giải thích "Vì sao Việt Nam lại được hình dạng chữ S như bây giờ? Để giữ được chữ S đó Việt Nam đã trải qua những gì?". Thông qua nội dung chính mà chủ đề mang đến, người xem sẽ thu được những kiến thức cơ bản về Lịch Sử Việt Nam. Read Less
    Published:
"VIỆT NAM, HÌNH HÀI MỘT CHỮ S"
GRADUATION PROJECT
Intro: My the graduation project (4th year - Graphic Design) at Saigon Technology University (2012). The graduation project subject: The history of VietNam. Target Audience: Vietnamese youths and Vietnam Pupils from grade 5 to grade 12
 
Context: It's a sad state of affairs when Vietnamese pupils aren't interested to learn about knowledges of Vietnamese history (in Vietnamese history textbooks) in recent years. Introduction/Purpose: This project is an approach in transfer/ perception of knowledge in Vietnamese history to the youth. 
 
Solution: I have designed a motion infographic clip. Within 10 minutes, the important historical periods of Vietnam are attractively shown using funny graphics. The main content of the clip: Explanation for the question "Why Vietnam has S-shaped as it is now? In order to maintain the S-shaped, what has Vietnam has experienced?" Through the main content of the theme, the viewer will gain a basic knowledge of Vietnamese History.
CLIP
SCREEN SHOTS
CHARACTER
CD COVER
Hope you enjoy this video clip ;)