Strijd om de stroom
Een politieke geschiedenis van de Schelde

Strijd om de stroom is een rijk gedocumenteerd en uitgebreid overzicht op de politieke conflicten doorheen de geschiedenis van de Schelde, haar cultureel en politiek belang voor Antwerpen en Vlaanderen. Schrijver is Eric Van Hooydonk advokaat, professor en spreker rond zee- en transportwetten en havenrecht.

Uitgegeven bij Davidsfonds en Pandora Uitgevers.

Strijd om de stroom is a richly documented and extensive overview on the political struggles though the history of the river Scheldt and its cultural and economic importance to Antwerp and Flanders. 
Author is Eric Van Hooydonk, practicing lawyer, professor and lecturer on maritime and transport law.

Published by Davidsfonds & Pandora Publishers.