Artevelde Hogeschool Gent | Artevelde Highschool Ghent
De Arteveldehogeschool, genoemd naar de Gentse historische figuur Jacob van Artevelde, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. Om deze positie te continueren en duidelijker vorm te geven, stelde GRAMMA samen met de medewerkers van de Arteveldehogeschool de merkpositionering, samengevat in de baseline ‘denk. doe. word.’, scherper. Vervolgens stond GRAMMA in voor de restyling van het merkteken en de verdere implementatie huisstijl.

Jan Hendrickx
Wendy Guns
Pascal Van den Broeck
Bart Van Cauwenberge
Mieke Hoste
Chris Hoerée