user's avataruser's avatar
Demokratos
"Демократос" - възможности за трансформация.
Социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, столова - Репетиционна зала - Театрална зала - Кино зала, зала за презентации.
Проект: „Демократос“ 
Тип: Реновация на съществуваща актова зала
Екип: Think Forward /арх. Галина Милкова, диз. Недко Николов/
Местоположение: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас
Клиент: Чубрина Стефанова
Година: 2017г.
Фотографии: Ники Динов, Галина Милкова
Animated GIFs: Галина Милкова

„Демократос“ е проект за реновация на актовата зала в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, и превръщането й в демократично пространство в рамките на традиционно училище. В новата многофункционална зала са заложени принципите на свобода, равноправие и плурализъм, характерни за демократичните училища. „Демократос“ е винаги достъпна зала, която може да се ползва в учебно и извънучебно време. Децата получават свобода на избор по какъв начин да ползват залата, като програмата й се определя наравно от учители и ученици. Това е модел, при който авторитарността отстъпва пред равнопоставеността, а задължителната програма пред плуралистичното учене. Флексибилността на проекта позволява трансформацията на залата в социален хъб, форум за дебати, учебен център, работилница, театрална и кино зала, зала за презентации, столова. 

„Демократос“ се състои от зрителна зала, сценично пространство, фоайе. В зрителната зала са проектирани амфитеатрален форум, компютърен кът за самоинициирано знание, в който е заложена платформата Кан Академия, и свободна зона. Последната може да се преаранжира в зрителна зала със седящи места, работен кът с мобилни маси, форум с кръгла маса или столова. Поради голямата квадратура на сценичното пространство е създадена метална таванна конструкция с подвижна театрална завеса, чрез която се контролира дълбочината на сцената в зависимост от вида на сценичното изкуство. Поставена в началото на сцената, завесата загражда 43 кв.м. репетиционна зала с огледална стена. В същата позиция завесата осигурява фон за киноекран, чиито механизъм е скрит в портала на сцената. Осветлението и в двете зали е проектирано да обслужва всички възможни функционални сценарии. Запазена е основната функция на фоайето пред актовата зала – разпределителен хранителен пункт с хигиенна зона с две мивки. Добавени са дървени места за релаксация. В центъра на пространството е поставен артистичният акцент на проекта – висящата инсталация „Дървото на не-знанието“.  То интерпретира идеята на Яков Хехт за вселенското познание извън пределите на училищната програма, към което може да ни отведе единствено любопитството.

Амфитеатрален подиум
Зрителна зала
Компютърен кът за самоинициирано знание.
Зрителна зала с амфитеатрален подиум и работни кътове.
Поглед към прозорци с блекаут щори / Кът за самоинициирано знание
Работен кът
Силната слънчева светлина, навлизаща от прозорците, се контролира от два вида щори, комбинирани в единна кутия. Прозирните щори осигуряват мека дневна светлина, а блeкаут щорите изолират напълно светлината при кино прожекция, сценично изпълнение или мултимедийна презентациия.
Зрителна зала с 80 седящи места.
Провеждане на лекция "Think Education Forward"
Сценично пространство / Репетиционна зала
Фоайе / Инсталация "Дървото на не-знанието"
Инсталация "Дървото на не-знанието"
Знанието се простира отвъд видимото.
Фоайе / Зона за релаксация
Скрит шубер / хигиенна зона с мивки 

Demokratos
130
1.9k
0
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
Galina Milkova

Demokratos

Демократично пространство в рамките на традиционно училище.
130
1.9k
0
Published: