• Add to Collection
  • About

    About

    MY - SE / Exhibition Design
    Published:
MY - SE

09.11.2012 
Galeria Zajezdnia / Lublin

Otwarta Pracownia / Lublin vs Kraków

...

Wystawa „My SE” prezentuje twórczość artystów dwóch pozainstytucjonalnych ośrodków – „Otwartej Pracowni” w Krakowie i „Otwartej Pracowni” w Lublinie. Litery S i E wskazują kierunek geograficzny: południe i wschód. Nakreślona oś odwołująca się do znanej z kartografii róży wiatrów stanowi punkt wyjścia do rozważań o peryferyjności miast, pełniących kiedyś funkcje stołeczne oraz ich wzajemnych relacji i specyfiki polityczno-społecznej.

///

The “My SE” exhibition presentsworks by artists from two artistic centres not associated with any institution– Otwarta Pracownia in Cracow and Otwarta Pracownia in Lublin. It is the first exhibition organised by thenewly founded Otwarta Pracownia from Lublin. The letters S and E in its name stand for South and East and theexhibition thus makes a reference to the wind rose and becomes a starting pointfor thinking about the now-peripheral function of cities which were once capitals,the relationship between them, and their respective characteristic features.

...

artists / artyści:

Tomasz Bielak, Sławek Toman, Ewa Zarzycka,
Piotr Korol, Kamil Stańczak, Piotr Strobel,
Alicja Kupiec, Paweł Korbus, Michał Mroczka,
Katarzyna Kowalska, Lech Mazurek, Kamil Zaleski,
Anna Kuc, Kosma Ostrowskii, Maks Cieślak,
Magdalena Łata, Sławomir Plewko,
Grzegorz Sztwiertnia, Piotr Lutyński,
Ignacy Czwartos, Jerzy Grochocki, Krzysztof Klimek,
Jacek Dłużewski, Bartłomiej Jarmoliński,
Lech Kolasiński.

...