Funky press — Typography 
Osya Ivasenko — The Photographer
Created by LOCO Studio 
Private Lomonosov School Nizhny Novgorod
6.2k
53.8k
254
Published: