Illustrations for Anvil Publishing's Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. The story is entitled "Labindalawang Masasayang Prinsesa (Twelve Merry Princesses)," retold by Christine S. Bellen and illustrated by Abi Goy.