Abi Goy's profile

Araw ng Labada

Araw ng Labada
My piece for the KKK2: Kalikasan, Kabataan, Kinabukasan online exhibit by Ang Ilustrador ng Kabataan (Ang INK)
in partnership with CANVAS. A joint response to the challenge of climate change. 

Araw ng Labada
Published:

Araw ng Labada

Published: