IIl Międzynarodowy Festiwal Teatralny / re:akcje / 2012
385
26
6
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    III Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pleśń z oczu - re:akcje / 2012 Lublin / 9-13 października 2012r. Program dostępny na stronie www.plesn.ar… Read More
    III Międzynarodowy Festiwal Teatralny Pleśń z oczu - re:akcje / 2012 Lublin / 9-13 października 2012r. Program dostępny na stronie www.plesn.art.pl Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny! Read Less
    Published:
III Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Pleśń z oczu" - re:akcje
 9-13 Października 2012  / Lublin / Polska  

„Reakcje” to hasło, pod którym odbywa się tegoroczna edycja III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Pleśń z oczu”. Ideą Festiwalu jest próba zderzenia najaktywniejszych środowisk teatralnych z Polski i z zagranicy w celu nawiązania międzykulturowego dialogu na rzecz wskrzeszenia pierwotnego rozumienia kultury studenckiej, kiedy to uczelnia była tyglem, w którym mieszały się i ścierały różne koncepcje światopoglądowe, artystyczne, w tym również koncepcje teatralne.Dwie pierwsze edycje festiwalu ujawniły potrzebę wymiany idei i łączenia poszczególnych form teatralnych, dlatego w tym roku zaprosiliśmy do Lublina studentów szkół teatralnych, a także przedstawicieli teatrów nieinstytucjonalnych w celu kontynuowania tego procesu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3rd 
Internationale Theatre Festival "Mould off eyes" - re:act
9-13 October 2012 / Lublin / Poland

"re:act" is the motto under which we prepare this year's edition of the International Theatre Festival "Mould of eyes". The idea of the Festival is an attempt to impact the most active theater communities from Poland and foreign countries to establish intercultural dialogue aimed at resurrecting the original understanding of the student culture, when the university was a melting pot in which intermingled and impacted various philosophical concepts, artworks, including the theatre concepts. The previous editions of the Festival have revealed the need of the exchange of ideas and combining different forms of theater, so this year we invited to Lublin students of theater academies and theatre courses, as well as representatives of non-institutional theaters to continue the process.

-----------------------

www.plesn.art.pl