• Add to Collection
  • About

    About

    Diplomski rad na temu "Zvuk kristala". Rad obuhvata oblasti iz ilustracije, animacije, kolaža... Sastoji se iz tri dela: 1. Naučno-istraživački … Read More
    Diplomski rad na temu "Zvuk kristala". Rad obuhvata oblasti iz ilustracije, animacije, kolaža... Sastoji se iz tri dela: 1. Naučno-istraživački deo - Objašnjava način na koji zvuk, emocija i slika utiču na vodu, kao i način na koji nastaju pahulje. 2. Ilustrativni deo - Ručno napravljena knjiga, koja na poteski način objašnjava stvaranje zvuka u pahulje. 3. Kreativni deo - Ulice Beograda pretvaram u zvuke na osnovu fizičke strukture koju same ulice prave. Mentorke: Rajka Bošković i Neda Todorović Specijalnu zahvalnost za pomoć pri realizaciji rada dugujem - Arseniju Ćatiću, Dušanu Atlagiću i Nikoli Damjanovu, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način učestvovali u stvaranju. Read Less
    Published:
ZVUK KRISTALA  //  ISTRAŽIVAČKI DEO

Šta je voda? Kako zvuk utičena vodu? Kako nastaju pahulje? Zašto je 6 magičan broj? Kakve pahulje postoje? Koliko pahulja čini Beograd i u kojoj pahulji mi živimo? To su ključna pitanja na koja se postavljaju i na koje će ovaj rad dati odgovore.
.
Na osnovu višemesečnih istraživanja došlo se do zapanjujućih rezultata. Voda, kao jedan od osnovnih elemenata života, na mnoge načine se pojavljuje u prirodi. Možemo je naći u tri agregatna stanja. Međutim, tek na osnovu zamrznute vode možemo da vidimo u kakvoj je okolini bila. Šta to sve iz naše okoline i kako može da utiče na vodu? Muzika, stres, izgovorene reči... Voda ima sposobnost da upamti zvučnu sliku oko sebe. Zvučne vibracije utiču na strukturu vode i na osnovu jačine i intenziteta je oblikuju. Zvučna slika se najjasnije može videti kada se voda zamrzne i pogleda kroz mikroskop. Jedan oblik zamrznute vode su pahulje.
OSOBA KOJU VOLIŠ JE 70% VODA

Kada se rodimo sastojimo se od 95% vode. Kada odrastemo, sastojimo seod 70% vode. Ista stvar je i sa planetom Zemljom. Njena površina je pokrivena sa 70% vode. Zbog toga našu planetu nazivaju i „vodenom planetom“. Vodu možemovideti u različitim stanjima – kao kišu, reku, more, oblak, maglu, pahulju...
Međutim, voda je mnogo više od molekula. Voda može da vidi, čuje, oseća i da razdvaja tugu od sreće, lepu od ružne reći, naredbu od molbe, rat od mira, nadu od očajanja. Oseća zahvalnost, ljubav, radost, tugu i bes. Organizam je jedna velika vodena površina koja se ponaša kao more. Uzburka se kada se naljutiš, mirno je kada si opušten, zagreje se kada se zaljubiš i ohladi se kada se rastužis. Povuče se kada si sam, kao oseka, i nadođe kada si okružen prijateljima, kao plima.
Najsnažnije osećanja koje ljude čini srećnijim i može da promeni odnos prema životu je zahvalnost. Jedan od razloga zbog kojih zahvalnost deluje tako dobro je to što nas povezuje sa drugim ljudima, pa zbog toga izrazi zahvalnosti treba da budu više emotivni i lični.
Dokaz da je voda “živa” dao je japanski naučnik Masaru Emoto. On je napravio niz ispitivanja, kojim je dokazao da je jako bitno šta okružuje vodu, kako zvuk utiče na nju i kako ona utiče na nas. Emoto je napravio sledeće eksperimente:
1. Puštao je vodi različite žanrove muzike: Klasičnu muziku, pop, rok, haus, hevi metal...;
2. Lepio je reči na sudove sa vodom poput: “Hvala”,“Budalo!”, “Molim te.”, “Hajde!”, “Lepa si!”, “Ružna si!”, “Mir”, “Nada”,“Ljubav”, “Rat”, “Gubitak”;
3. Stavljao je sudove sa vodom na slike sa različitim motivima.

Prvi eksperiment je pokazao da se voda oblikuje u pravilne ili nepravilne oblike u zavisnosti od toga kakvu je muziku slušala. Pravilni oblici su šestougaoni oblici, a nepravilni oblici su razbijene strukture ili nepravilno i haotično sastavljeni šestouglovi. Ujedno to je i osnova od koje se razvijaju pahulje.

Drugi eksperiment je pokazao da se voda oblikuje na osnovu emocije koju joj uputite. Emoto je ovim eksperimentom pokazao da i emocija ima svoju vibraciju kojom deluje na strukturu vode.

Treći eksperiment je pokazao da se voda formira na osnovu slike koju “vidi”. Ako je, recimo, stakleni sud ispunjen vodom bio postavljen na sliku na kojoj se jasno vidi slonova surla, voda bi se formirala u putanju koja bi iscrtavala surlu. Ako bi “videla”delfina u skoku, ona bi se formirala u oblik koji pravi delfin pri skoku. Dakle, voda prepoznaje primarne putanje koje prepozna na slici.


KAKO NASTJU PAHULJE

Ujedinjavanjem sitnih vodenih čestica u oblaku na temperaturi od 0 stepeni i niže, stvaraju se šestougaone strukture, od kojih se kotrljanjem kroz oblak formiraju pahulje raznih oblika.Većina pahulja liči na šestougaonu zvezdu. Ne postoje dve iste. Bez obzira na njihovu različitost u prirodi se ne mogu pronaći pahulje od 4, 5, 7 i 8 krakova.
Pahulje su kristali čistog i bezbojnog leda, koji liče na sitno staklo. Gledajući golim okom ivice pahulje sijaju zajedno. Zato se ona čini belom. Kada zrak svetlosti obasja gomilu snežnih kristala, on se odbija od sve male površine i ivice pahulja. Sneg ne absorbuje svetlost. Zato zbir svih refleksija čini da sneg izgleda belo.

SIMBOLIKA BELOG SESTOUGLA

Broj 6 se prikazuje šestougaonikom ili zvezdastim šestougaonikom koji je spoj dva preokrenuta trougla. Šest je moguće savršenstvo. To se iskazuje grafičkim simbolizmom šest jednakokrakih trouglova upisanih u kružnicu. Svaka stranica svakog trougla jednaka je poluprečniku kružnice i šest je gotovo tačno odnos obima i poluprečnika (2π).
Uspravni trougao izražava Božansku prirodu Hrista, izokrenuti trougao njegovu ljudsku prirodu, a zvezda je spoj te dve prirode. Šestokraka zvezda je makrokosmos ili univerzalni čovek, a petokraka zvezda – običan čovek.
Za Šortije, potomke Maja, šest je ženski broj, dok je sedam muški broj. Šest je ciklična simbolika Meseca, dok je sedam svetosna simbolika Sunca. Prvi označava završetak putanje, ciklusa, razvoja, a drugi označava njegovo savršenstvo ili čak uživanje u njegovoj savršenosti.
Zanimljivu simboliku ovog broja daje i kinesko tumačenje, prema kome ono označava broj Neba, tj. Neba u akciji.
Prema ovim tumačenjima možemo uočiti da je forma pahulje “savršena”.
BELO

Boja pahulje je diskutabilna, kako je gore navedeno. To je bezbojni kristal, koji kada se svetlo odbije od njega dobija beličasti izgled. Belina je boja praskozorja kad se iznova pojavljuje nebeski svod, još bez boja. Jedna boja silazi od sjajnog do prigušenog, a druga se uspinje od prigušenog do sjajnog. Ta dva trenutka, te dve beline su u sebi prazne, lebde, između odsutnosti i prisutnosti, između Meseca i Sunca.
 
Slikar Vasilij Kadinski najbolje je objasnio problematiku ove boje: ”Bela boja, koju često smatramo ne-bojom je kao simbol jednog sveta gde su sve boje, kao svojstva materijalnih supstanci iščezle. Belo deluje na našu dušu kao apsolutna tišina. Ta tišina nije smrt, ona je prepuna živih mogućnosti. To je jedno ništa puno mladalačke radosti ili, bolje rečeno, jedno ništa pre svakog rođenja, pre svakog početka. Tako je možda odzvanjala hladna i bela zemlja u dane ledenog doba. Teško je bolje opisati svitanje, a da se ono ne imenuje.”
Thanks for the attention.
I appreciate!